Phổ biến Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế và hướng dẫn phần mềm quản lý nghiệp vụ mua sắm tập trung thuốc quốc gia

10/01/2019 | 09:42 AM

 | 

Sáng 10/1, Sở Y tế tổ chức Hội nghị phổ biến Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế về ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi là Thông tư 30); và hướng dẫn phần mềm quản lý nghiệp vụ mua sắm tập trung thuốc quốc gia cho hơn 50 đại biểu là cán bộ của các cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và ngoài công lập).

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến Thông tư 30; một số điểm mới tại thông tư, như: Cấu trúc danh mục thuốc và phân hạng sử dụng; Nguyên tắc chung về thanh toán chi phí thuốc đối với người bệnh tham gia bảo hiểm y tế; Quy định thanh toán với một số thuốc... Thông tư 30 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, thay thế cho Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và các sửa đổi, bổ sung cho Thông tư số 40/2014/TT-BTC tại Thông tư 36/2015/TT-BYT ngày 29/10/2015 và Điều 4 Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017.

Tại Hội nghị cũng triển khai hướng dẫn phần mềm quản lý nghiệp vụ mua sắm tập trung thuốc quốc gia. Đồng thời các đại biểu cũng trao đổi thẳng thắn, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất, những giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý dược./.

Nguồn: Sở Y tế Hà Tĩnh


Thăm dò ý kiến