Kế hoạch truyền thông cải cách hành chính năm 2020

31/12/2019 | 09:12 AM

 | 

Ngày 31/12/2019 Bộ Y tế ban hành Kế hoạch tăng cường công tác thông tin,  truyền thông cải cách hành chính năm 2020.

Chi tiết Kế hoạch 1593 KH-BYT ngày 31/12/20019 xem tại đây:

/documents/174521/582401/KH+truyen+thong+CCHC+nam+2020+.31.12.2019.pdf/b725dd47-5cbb-4926-9993-3d66e52bc5a7