Tin tức tổng hợp

Một số kết quả trong công tác cải cách công vụ của Bộ Y tế năm 2021

Thứ Sáu, ngày 22/10/2021 02:36

Bộ Y tế tăng cường cải cách tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ Năm, ngày 21/10/2021 02:35

Cải cách thể chế, một trong những nội dung trọng tâm cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Y tế

Thứ Tư, ngày 20/10/2021 02:34

Một số phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS theo Quyết định số 5944/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 của Bộ Y tế

Thứ Ba, ngày 19/10/2021 02:33

Một số phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS theo Quyết định số 5944/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 của Bộ Y tế

Thứ Hai, ngày 18/10/2021 02:32

Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nhóm thủ tục hành chính công bố đủ điều kiện điều trị nghiện trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS

Chủ Nhật, ngày 17/10/2021 02:31

Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nhóm thủ tục hành chính đăng ký chuyển tiếp và điều trị nghiện lĩnh vực Y tế Dự phòng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế

Thứ Bẩy, ngày 16/10/2021 02:30

Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nhóm thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

Thứ Bẩy, ngày 16/10/2021 02:29

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Thứ Sáu, ngày 15/10/2021 02:28

Cải cách tài chính công, một trong những kết quả nổi bật của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về cải cách hành chính trong năm 2021[1]

Thứ Sáu, ngày 15/10/2021 02:27

Kết quả và một số kiến nghị trong công tác cải cách hành chính của Văn phòng Bộ Y tế năm 2021

Thứ Năm, ngày 14/10/2021 02:25

Sở Y tế tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Chủ Nhật, ngày 10/10/2021 02:17

Một số nội dung trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2022 của Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế

Thứ Tư, ngày 13/10/2021 02:24

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

Thứ Ba, ngày 12/10/2021 02:23

Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh

Thứ Hai, ngày 11/10/2021 02:22

Tiếp tục thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Thứ Hai, ngày 11/10/2021 02:21

Một số kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Chủ Nhật, ngày 10/10/2021 02:20

Kết quả rà soát, đánh giá, đề nghị phương án phân cấp thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế

Thứ Bẩy, ngày 09/10/2021 02:20

Bộ Y tế triển khai rà soát, đề nghị phân cấp thủ tục hành chính theo đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính” của Chính phủ

Thứ Sáu, ngày 08/10/2021 02:19

Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính của Chính phủ trong những tháng cuối năm 2021

Thứ Sáu, ngày 08/10/2021 02:18