MỘT SỐ GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP[1]

27/09/2022 | 15:37 PM

 | 

 

Với quyết tâm của Thành phố Hồ Chí Minh trong cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt nhất đến người dân, doanh nghiệp. Trong thời gian qua, Thành phố tiếp tục thực hiện cải cách hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ trên các lĩnh vực. Cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và được sự đồng thuận, chung tay của người dân và doanh nghiệp, Thành phố đã đạt được nhiều kết quả từ những sáng kiến, giải pháp. Một số sáng kiến, giải pháp nổi bật là:

1. Ủy ban nhân dân Quận 3 triển khai xây dựng và áp dụng triển khai quy trình đăng ký hộ kinh doanh và tích hợp mã số thuế vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 6 ngày làm việc xuống còn 4 giờ. Điểm nổi bật của quy trình này là 02 cơ quan thực hiện đồng thời việc thụ lý giải quyết hồ sơ của người dân, không như trước đây là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (03 ngày), sau đó thông qua phần mềm Quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành, chuyển qua cơ quan Thuế để kiểm tra điều kiện rồi mới cấp mã số thuế (tối đa 03 ngày). Việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhanh chóng nhu cầu đăng ký kinh doanh hộ cá thể, tạo phấn khởi trong nhân dân; đồng thời là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của Quận.

2. Hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động 24/7 thông qua trụ tiếp nhận - trả hồ sơ tự động của Ủy ban nhân dân Quận 6. Hệ thống cung cấp 5 thủ tục hành chính gồm đăng ký thành lập hộ kinh doanh; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tạm dừng hoạt động hộ kinh doanh; cấp lại giấy phép xây dựng; cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng. Bên cạnh đó, hệ thống cũng có chức năng trả 8 thủ tục hành chính mức độ 3 không thu phí tại máy gồm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh; thủ tục đăng ký nội dung lao động; thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể; cấp giấy phép đào đường, vỉa hè; gia hạn cấp phép đào đường, vỉa hè; cấp giấy phép tạm dừng sử dụng vỉa hè; xác định nhà không thuộc diện nhà nước quản lý; thẩm định bản vẽ hiện trạng nhà ở.

3. Ủy ban nhân dân Quận 1 triển khai áp dụng mô hình “Tiếp nhận thủ tục hành chính không giấy” từ năm 2019 đến nay với 40 thủ tục hành chính thuộc 7 lĩnh vực ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Hiệu chỉnh phần mềm dịch vụ công trực tuyến theo hướng đơn giản, dễ sử dụng; hỗ trợ sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng để đăng ký và chụp, gửi các giấy tờ liên quan. Các hồ sơ theo quy định sẽ được phòng chuyên môn chuyển đến người dân ký xác nhận cùng với kết quả khi đến nhận kết quả trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu điện.

4. Sở Giao thông vận tải thực hiện cấp giấy phép lái xe ngay trong ngày với giấy phép quá thời hạn sử dụng. Thời gian cấp được rút ngắn từ 10 ngày xuống 2 tiếng.

Bên cạnh đó, Thành phố đã triển khai các ứng dụng trên điện thoại và website nhằm cung cấp các thông tin cho người dân và doanh nghiệp như: thông tin quy hoạch, giao thông, phương tiện công cộng xe buýt, xây dựng, ứng dụng trực tuyến: Bình Thạnh trực tuyến, Hóc Môn trực tuyến,….ban hành Nghị quyết về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố để khuyến khích và thu hút người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Trên cơ sở thực tiễn, Thành phố đề xuất một số nội dung đối với công tác cải cách thủ tục hành chính như sau:

1. Các Bộ - ngành Trung ương đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính để địa phương có thể cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thủ tục liên thông điện tử cho cá nhân, tổ chức một cách dễ dàng, thuận tiện cho việc tham gia sử dụng.

2. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương.

3. Khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, cần quy định đa dạng hình thức thực hiện, cách thức thực hiện và thành phần, số lượng hồ sơ để cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn hình thức và cách thực nộp hồ sơ (trực tiếp, ủy quyền, nộp qua đường bưu chính, nộp trực tuyến qua hệ thống mạng và qua hệ thống khác…) và cơ quan hành chính nhà nước thuận lợi trong cung cấp hình thức tiếp nhận, giải quyết và trả kết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Đặc biệt là các công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài và người nước ngoài, tổ chức đang cư trú ở Việt Nam.

 

[1] Hội nghị đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, Văn phòng Chính phủ ngày 15/9/2022Tin liên quan