Đơn giản hóa thủ tục hành chính qua việc kết hợp thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc thuộc thẩm quyền của sở y tế

04/10/2023 | 04:43 AM

 | 

 

Qua rà soát TTHC năm 2023 (Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 28/9/2023 của UBND thành phố Hồ Chí Minh), UBND thành phố Hồ Chí Minh đề xuất kết hợp thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) và thủ tục đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Lý do: Cơ sở chỉ được phép hoạt động khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (GCNĐĐKKDD) và giấy chứng nhận đạt thực hành tốt phân phối thuốc (Giấy GDP). Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, nếu thực hiện riêng từng thủ tục, sau khi thực hiện đánh giá thực hành tốt phân phối thuốc để cấp giấy GDP đối với doanh nghiệp bán buôn (thời gian giải quyết là 30 ngày), cơ sở sẽ thực hiện tiếp hồ sơ đề nghị điều chỉnh GCNĐĐKKDD (thời gian giải quyết là 15 ngày). Tổng thời gian thực hiện là 45 ngày để cơ sở được hoạt động kinh doanh dược. Nếu kết hợp nhóm thủ tục này thì cơ sở sẽ được giải quyết hồ sơ và trả kết quả trong vòng 30 ngày làm việc.

Kiến nghị thực thi: Bổ sung quy định kết hợp thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) và thủ tục đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Lợi ích phương án đơn giản hóa: Người dân chỉ cần nộp hồ sơ 1 lần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố; tổng thời gian thực hiện được rút ngắn: trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ cơ sở sẽ được cấp đồng thời GCNĐĐKKDD và Giấy GDP so với khi thực hiện từng thủ tục riêng lẻ thì tổng thời gian giải quyết là 45 ngày; thành phần hồ sơ giảm bớt do chỉ cần nộp một lần thay vì nộp 2 bộ hồ sơ tương đương như nhau khi thực hiện 2 thủ tục riêng lẻ (bản sao có chứng thực: Giấy đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề dược…).

                                             Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ