Thông tin kết quả triển khai CCHC của Bộ Y tế

Tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy nhà nước của Bộ Y tế trong 6 tháng đầu năm 2014

Thứ Sáu, ngày 26/09/2014 03:00

Bộ Y tế tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2014

Thứ Sáu, ngày 26/09/2014 02:59

Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước tại Bộ Y tế trong Quý I, II

Thứ Sáu, ngày 26/09/2014 02:58

Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ Y tế

Thứ Sáu, ngày 26/09/2014 02:58

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của Bộ Y tế

Thứ Sáu, ngày 26/09/2014 02:57

Phối hợp tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính tại các bệnh viện trên Kênh VOV Giao thông Quốc gia

Thứ Sáu, ngày 26/09/2014 02:55

Nỗ lực giảm tải và những tín hiệu vui

Thứ Sáu, ngày 04/09/2014 20:08

“Chuyện 1313”, khi người dân trái gió trở trời…

Thứ Tư, ngày 26/08/2014 23:54

Những kết quả đáng ghi nhận về cải tiến quy trình, thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh tại BVĐK Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Thứ Ba, ngày 29/07/2014 01:51

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH: Tích cực cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh

Thứ Ba, ngày 29/07/2014 01:45

TÌNH HÌNH ÁP DỤNG ISO TRONG HOẠT ĐỘNG TẠI CƠ QUAN BỘ

Thứ Ba, ngày 30/06/2014 19:35

TÌNH HÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thứ Ba, ngày 30/06/2014 19:35

TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Thứ Ba, ngày 30/06/2014 19:30

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MẠNG NỘI BỘ (MẠNG LAN) ĐỂ TRAO ĐỔI CÔNG VIỆC

Thứ Ba, ngày 30/06/2014 19:30

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN TẠI CƠ QUAN BỘ Y TẾ

Thứ Ba, ngày 30/06/2014 19:30

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC BỘ Y TẾ

Thứ Ba, ngày 30/06/2014 19:25

CÔNG TÁC CẢI CÁCH TÀI CHÍNH Y TẾ

Thứ Ba, ngày 30/06/2014 19:25

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA BỘ Y TẾ

Thứ Ba, ngày 30/06/2014 19:25

CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CƠ QUAN BỘ Y TẾ

Thứ Ba, ngày 30/06/2014 19:25

CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỆ THỐNG Y TẾ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Thứ Ba, ngày 30/06/2014 19:25