Kết quả triển khai Nghị quyết 36a của Bộ Y tế trong Quý III năm 2016

07/10/2016 | 07:46 AM

 | 

Trong thời gian qua, Bộ Y tế tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu được giao tại Khoản 1 phần IV và khoản V của Nghị quyết 36a đó là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước vào công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Đến hết tháng 9/2016, Bộ Y tế đã thực hiện đạt 100% các dịch vụ hành chính công mức độ 2 đã được cung cấp ở trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế; có 37 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 các lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường y tế, dược, khám chữa bệnh, trang thiết bị y tế góp phần thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử. Chuẩn bị đưa vào vận hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về thử nghiệm lâm sàng, nâng số dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế lên 38 dịch vụ.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam tại Hội nghị giao ban ngày 24/7/2016, đến nay đã có 99,5% cơ sở KCB BHYT tại 63 tỉnh, thành phố đã kết nối vào hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam. Còn 66 trạm y tế của 11 tỉnh chưa triển khai được do không có lưới điện, không phủ sóng Internet. Đã có trên 6.990 cơ sở KCB (trên 50%) kết nối và gửi dữ liệu tới Cổng dữ liệu của Bộ Y tế.

Bộ Y tế đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 1) Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế; 2) Tiếp nhận và xử lý thủ tục đăng ký thuốc; 3) Kê khai/kê khai lại giá thuốc; và được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế: moh.gov.vn.  Bộ Y tế cũng đang triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 “Cấp giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” tại 8 Sở Y tế (Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hải Phòng, Lào Cai, Long An, Bình Dương), đây là một cấu phần thuộc “Hệ thống Quốc gia về quản lý cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh”. Bộ Y tế đã lấy ý kiến 63 Sở Y tế, và dự kiến hệ thống sẽ chính thức đưa vào sử dụng trong năm 2016. Tiến hành tích hợp thông tin cấp chứng chỉ, cấp phép nêu trên lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2016.

Bộ Y tế tăng cường nghĩa vụ, trách nhiệm và đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể trong việc triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT. Việc ứng dụng thành công CNTT sẽ là tiền đề mở ra một giai đoạn mới trong quản lý KCB và thanh toán BHYT có chất lượng, hiệu quả, và minh bạch./.​