Thông tin dự án đầu tư

Tìm kiếm

STT Tên Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nguồn vốn Loại tài trợ Kinh phí dự án
1 Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải của Bệnh viện hữu nghị Việt Đức thuộc Chương trình tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh 01/01/2015 01/01/2018 GER Vay HTDA
2 Hỗ trợ y học từ xa tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức với một số bệnh viện địa phương 01/01/2015 01/01/2018 GER Vay HTDA
3 Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh, GĐ 2 01/01/2013 01/01/2017 GER KHL
4 Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 01/01/2014 01/01/2019 Vay HTDA
5 Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng 01/01/2013 01/12/2017 ADB Vay HTDA
6 Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại Tiểu vùng Mê Kông mở rộng 01/04/2013 01/04/2018 ADB Vay
7 Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 2 27/05/2011 27/05/2016 Vay
8 Chương trình Phát triển nguồn nhân lực y tế 27/01/2011 27/01/2016 Vay HTDA
9 Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế 27/02/2014 27/02/2020 Vay HTDA
10 HTKT nâng cao năng lực tuyên truyền và cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường bền vững. 27/06/2013 01/06/2016 Vay HTDA
11 Dự án ký túc xá sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội 01/01/2010 01/12/2014
12 Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện 02/06/2011 02/08/2017 WB Vay HTDA
13 Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ 01/10/2010 01/08/2016 WB Vay HTDA
14 Viện SR-KST-CT TP.HCM 01/01/2010 01/12/2014
15 Viện SR-KST-CT Quy Nhơn 01/01/2010 01/12/2014
16 Bệnh viện Phong Quỳnh Lập 01/01/2010 01/12/2014
17 Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quy Hoà 01/01/2010 01/12/2014
18 Tổng Cục Dân số - KHHGĐ 01/01/2010 01/12/2013
19 Xây dựng cơ sở 2-Trường Cao đẳng kỹ thuật y tế II (Nay là Trường Đại học Y dược Đà Nẵng) 01/01/2014 01/12/2018
20 Xây dựng, mở rộng Trường Đại học Y Thái Bình giai đoạn 2 01/01/2013 01/12/2017

Thăm dò ý kiến