Thông tin dự án đầu tư

Mời báo giá cung cấp nội thất gỗ

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:53

Thông báo mời chào giá cung cấp và lắp đặt thiết bị phát sóng wifi cho Văn phòng Bộ Y tế

Thứ Năm, ngày 11/07/2024 09:14

Văn phòng Bộ Y tế mời báo giá thẩm định giá xe ô tô

Thứ Hai, ngày 30/10/2023 10:11

Đề nghị báo giá dịch vụ tiếp nhận, bảo quản, xuất cấp hàng hóa phòng, chống thiên tai

Thứ Năm, ngày 09/02/2023 09:23

Thông báo mời Doanh nghiệp thẩm định giá

Thứ Sáu, ngày 02/12/2022 02:29

Thông báo mời đơn vị thẩm định giá tài sản thanh lý cơ quan Bộ Y tế

Thứ Ba, ngày 18/10/2022 01:50

Kết quả thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II)

Thứ Năm, ngày 28/07/2022 03:03

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thuốc chống lao hàng 1 năm 2022-2023 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc chống lao hàng 1 đấu thầu tập trung quốc gia sử dụng nguồn quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác giai đoạn 2022-2023

Thứ Ba, ngày 17/05/2022 09:05

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thông báo mời tham gia thi tuyển phương án kiến trúc công trình khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (Giai đoạn II)

Thứ Sáu, ngày 06/05/2022 07:11

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thuốc chống lao hàng 1 năm 2022-2023

Thứ Bẩy, ngày 22/01/2022 06:54

Bệnh viện trung ương Thái Nguyên thông báo mời nhà đầu tư tham gia liên doanh, liên kết

Thứ Ba, ngày 16/11/2021 07:04

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị Cung cấp vé máy bay phục vụ đi lại, công tác của cán bộ công chức, người lao động Cơ quan Bộ Y tế

Thứ Tư, ngày 03/11/2021 07:21

Thông báo Nhu cầu mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, vật tư sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 đợt 2

Thứ Tư, ngày 01/09/2021 00:59

Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận Hồ sơ năng lực cung cấp dịch vụ vé máy bay

Thứ Năm, ngày 12/08/2021 04:50

Thăm dò ý kiến