Thông tin dự án đầu tư

Tìm kiếm

STT Tên Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nguồn vốn Loại tài trợ Kinh phí dự án
1 Tăng cường và mở rộng phòng chống lao kháng đa thuốc ở Việt Nam 01/01/2011 01/12/2017 QTC KHL HTDA
2 Thông tin lựa chọn nhà thầu đầu tư thực hiện dự án Xã hội hóa liên doanh liên kết 09/07/2018
3 Hỗ trợ hệ thống y tế - Quỹ Toàn cầu 01/01/2012 01/12/2016 QTC KHL HTDA
4 Hợp tác y tế giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tài khóa 2016-2017 01/01/2016 01/12/2017 WHO KHL HTDA
5 Hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện hiệu quả Chiến lược Quốc gia Dân số và SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020 01/01/2013 01/12/2020 UNFPA KHL
6 Vì sự sống còn và phát triển của trẻ em - UNICEF 01/08/2012 01/08/2016 UNICEF KHL
7 Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường kiểm soát chất lượng nước 01/01/2015 01/12/2016 Chính phủ Úc Vay HTDA
8 Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội thành trường đại học chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực vào năm 2020 01/01/2013 01/01/2017 CP Hàn Quốc Vay HTDA
9 Cung cấp Trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Tai Mũi Họng TW 01/01/2012 01/01/2014 CP Hàn Quốc Vay HTDA
10 Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS 01/01/2016 01/12/2017 QTC KHL HTDA
11 Tăng cường phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của chương trình phòng chống sốt rét quốc gia, giai đoạn 2016-2017 01/01/2016 01/12/2017 QTC KHL HTDA
12 Sáng kiến khu vực ngăn chặn sốt rét kháng thuốc Artemisinin 01/01/2014 12/01/2016 QTC KHL HTDA
13 Hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý và điều hành Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 01/10/2011 01/12/2016 AFD Vay
14 Hỗ trợ kỹ thuật y tế cho điều trị các bệnh tim mạch ở Việt Nam (Kinh phí do phía Nhật quản lý và trực tiếp sử dụng). 01/01/2016 01/01/2020 JICA KHL HTDA
15 Xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật (Cơ sở II - Bệnh viện Chợ Rẫy) 27/02/2015 27/02/2020 JICA Vay
16 Tăng cường năng lực sản xuất vắc xin phối hợp Sởi-Rubella 01/01/2014 01/12/2016 JICA KHL
17 Nghiên cứu cơ chế gây độc và xây dựng mô hình giám sát vi khuẩn kháng kháng sinh lưu hành trong thực phẩm 01/01/2014 01/12/2018 JICA KHL
18 Tăng cường dịch vụ khám, chữa bệnh tại các tỉnh Tây Bắc 01/12/2012 01/12/2016 JICA KHL HTDA
19 Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng - GĐ II 02/12/2011 01/12/2016 JICA Vay HTDA
20 Hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Đông Bắc bộ và Đồng bằng Sông Hồng 27/09/2013 01/09/2018 WB Vay HTDA

Thăm dò ý kiến