Thông báo Nhu cầu mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, vật tư sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 đợt 2

01/09/2021 | 07:59 AM

 | 

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, vật tư sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Để phục vụ công tác lập dự toán cho kế hoạch mua sắm, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đề nghị quý Công ty, đơn vị cung cấp một số thông tin, tài liệu về hàng hóa do đơn vị mình phân phối hoặc chào bán, cụ thể như sau:

1. Báo giá trang thiết bị chuyên dùng, vật tư sinh phẩm xét nghiệm theo phụ lục 1. (Cấu hình, thông số kỹ thuật tại phụ lục 3 là thông tin để công ty, đơn vị cung cấp tham khảo lập báo giá, đơn vị có thể báo giá hàng hóa có cấu hình, thông số kỹ thuật tương đương)

Báo giá vật tư thiết yếu, oxy y tế theo phụ lục 2. (Thông số kỹ thuật tại phụ lục 2 là thông tin để công ty, đơn vị cung cấp tham khảo lập báo giá, đơn vị có thể báo giá hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương)

2. Yêu cầu báo giá:

Thời gian hiệu lực của báo giá: ≥ 90 ngày kể từ ngày báo giá.

Bảng thông tin chi tiết hàng hóa:

- Trang thiết bị chuyên dùng, vật tư sinh phẩm xét nghiệm: theo mẫu tại phụ lục 4

- Vật tư thiết yếu, oxy y tế: theo mẫu tại phụ lục 5, phụ lục 6

(Các thông tin điền tại phụ lục 4, 5, 6 là ví dụ để công ty, đơn vị tham khảo)

3. Hình thức hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng + 01 usb bản mềm (chứa các file mềm tài liệu: catalogue, tài liệu kỹ thuật chứng minh thông số kỹ thuật bao gồm bản gốc và bản dịch, số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu, tài liệu chứng minh phân nhóm, phân loại đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế).

4. Thời gian nhận hồ sơ: trước 09 giờ 00 ngày 08/9/2021;

Nơi nhận: Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Tầng 19 Trụ sở Liên cơ quan số 03, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại liên hệ: 0203.3825443.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh rất mong sự hợp tác của các Quý Công ty, đơn vị./.

CHI TIẾT PHỤ LỤC 


Thăm dò ý kiến