Sở Y tế Hải Phòng thông báo báo giá trang thiết bị

14/10/2020 | 15:21 PM

 | 

 

     Sở Y tế Hải Phòng có nhu cầu mua sắm một số trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid - 19, có model, hãng sản xuát và xuất xứ chi tiết như sau:

      Đề nghị các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh có khả năng cung cấp dduwwocj các trang thiết bị nêu trên gửi báo giá về địa chỉ: Sở Y tế Hải Phòng, phòng Kế hoạch tài chính. Số 38 Lê Đại Hành - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng.


Thăm dò ý kiến