Bệnh viện Trung ương Huế thông báo mời đối tác tham dự liên doanh, liên kết lắp đặt trang thiết bị y tế

07/08/2020 | 10:53 AM

 | 

 

Bệnh viện Trung ương Huế thông báo mời đối tác tham dự liên doanh, liên kết lắp đặt trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

 

Thông báo 1403/TB-BVH, ngày 04/8/2020


Thăm dò ý kiến