Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Bộ Y tế năm 2021

17/01/2021 | 20:38 PM

 | 

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Bộ Y tế năm 2021


Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Y tế năm 2020

15/02/2020 | 17:08 PM

 | 

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Y tế năm 2020


Lịch tiếp công dân 2019

10/04/2019 | 17:24 PM

 | 

Lịch tiếp công dân năm 2018 Bộ Y tế

08/01/2018 | 01:44 AM

 | 

Lich tiep cong dan 2018.jpg

 
 
Lich tiep cong dan 2018 T1.jpg

Lich tiep cong dan 2018 T2.jpg

 

Thăm dò ý kiến