Bộ trưởng trả lời Cử tri và Đại biểu Quốc hội

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 09:02

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó cử tri tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 09:01

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 09:00

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 09:00

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 08:59

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 08:58

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 08:58

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 08:57

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 08:56

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 08:56

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hoá

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 08:55

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 08:54

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 08:53

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 08:52

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Long An

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 08:51

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 08:51

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 08:50

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 08:49

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 08:48

trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 08:48

Thăm dò ý kiến