Bộ trưởng trả lời Cử tri và Đại biểu Quốc hội

Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai và và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Thứ Năm, ngày 21/04/2022 03:36

Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai và và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Thứ Tư, ngày 23/03/2022 03:29

Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai và và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Thứ Năm, ngày 31/03/2022 03:23

Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai và và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Thứ Tư, ngày 23/03/2022 03:20

Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai và và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Thứ Tư, ngày 23/03/2022 03:16

Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị Chính phủ hỗ trợ miễn phí chi phí chữa bệnh cho bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo như ung thư, bệnh suy thận, bệnh tim đối với hộ gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách, hộ gia đình neo đơn đặc biệt khó khăn (Thanh Hóa)

Thứ Sáu, ngày 04/06/2021 08:32

Nghị định 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về “cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập” và thực hiện Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y‎‎ tế và Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”. Tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành sáp nhập toàn bộ Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện vào Trung tâm Y tế tuyến huyện. Hiện nay, Trung tâm Y tế tuyến huyện thực hiện hai chức năng: khám, chữa bệnh và y tế dự phòng. Tuy nhiên, hiện nay cơ chế về tài chính đối với Trung tâm Y tế thực hiện hai chức năng chưa được bộ, ngành trung ương ban hành nên không có cơ sở để phân bổ ngân sách cho công tác y tế dự phòng tuyến huyện. Do đó, các Trung tâm Y tế tuyến huyện phải lấy từ nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh để chi tiền lương và hoạt động cho y tế dự phòng; trong khi giá dịch vụ khám, chữa bệnh hiện nay chỉ cơ cấu các khoản chi phí của khối điều trị nên việc sử dụng nguồn thu viện phí để chi trả lương và hoạt động khối Y tế dự phòng nên gây khó khăn cho các Trung tâm Y tế tuyến huyện về tài chính và tổ chức điều hành.

Thứ Năm, ngày 04/06/0201 08:16

Cử tri kiến nghị quan tâm ưu tiên bố trí nguồn kinh phí mua vắcxin phòng Covid-19 để đảm bảo tiêm chủng cho nhân dân cả nước (Đà Nẵng)

Thứ Ba, ngày 06/04/2021 08:09

Đề nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính sớm thực hiện việc tính đúng, tính đủ các yếu tố đầu vào của giá dịch vụ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế để đảm bảo cho các cơ sở khám chữa bệnh có nguồn thu thực hiện tự chủ tài chính (Ninh Thuận)

Thứ Ba, ngày 06/04/2021 08:08

Thăm dò ý kiến