Thông tin dự án đầu tư

Thông báo Nhu cầu mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, vật tư sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 đợt 2

Wednesday 2021-09-01 00:59

Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận Hồ sơ năng lực cung cấp dịch vụ vé máy bay

Thursday 2021-08-12 04:50

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ yêu cầu cung cấp Hồ sơ năng lực dịch vụ vé máy bay

Thursday 2021-07-29 01:42

Văn phòng Bộ Y tế thông báo mời các đơn vị cung cấp Hồ sơ năng lực dịch vụ vé máy bay

Tuesday 2021-07-13 07:03

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế thông báo mời chào giá Hóa chất khử khuẩn vụ phục công tác phòng, chống thên tai dịch bệnh

Wednesday 2021-06-23 09:16

Sở Y tế Quảng Ninh mời chào giá hàng hóa phục vụ phòng chống dịch COVID-19

Tuesday 2021-06-01 02:05

Sở Y tế Hải Phòng thông báo báo giá trang thiết bị

Wednesday 2020-10-14 08:21

Bệnh viện Trung ương Huế thông báo mời đối tác tham dự liên doanh, liên kết lắp đặt Trang thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện (lần 2)

Thursday 2020-10-08 08:36

Bệnh viện Trung ương Huế thông báo mời đối tác tham dự liên doanh, liên kết lắp đặt trang thiết bị y tế

Friday 2020-08-07 03:53

Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông báo lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết, đầu tư khai thác trang thiết bị y tế

Tuesday 2020-06-16 03:38

Bệnh viện Việt Đức thông báo lựa chọn đối tác liên doanh liên kết

Friday 2020-02-14 03:03

Thăm dò ý kiến