Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế thông báo nhu cầu về dịch vụ tiếp nhận, bảo quản, xuất cấp hàng hóa chất khử trùng xử lý nguồn nước dự trữ quốc gia

21/06/2023 | 17:20 PM

 | 


Thăm dò ý kiến