Bộ Y tế trả lời kiến nghị của công dân: Bà Nguyễn Thị Minh Châu (Địa chỉ: số 33, Nguyễn Ái Quốc, KP.13, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

12/07/2021 | 09:03 AM

 | 

Bộ Y tế trả lời kiến nghị của công dân: Bà Nguyễn Thị Minh Châu

(Địa chỉ: số 33, Nguyễn Ái Quốc, KP.13, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):

Chi tiết xem tại đây: 

/documents/174521/897201/b%C3%A0+Nguy+n+th++Minh+Ch%C3%A2u.signed.pdf/8072b6e3-0ed6-497e-b621-c3a6d2c01732


Thăm dò ý kiến