Công bố thông tin liên quan đến lĩnh vực dược

Danh sách cơ sở đủ điều kiện cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

Monday 2020-11-30 08:29

Cơ sở đủ điều kiện cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

Thursday 2020-10-29 08:31

Thông tin về cơ sở bán buôn mua thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam để phân phối

Tuesday 2020-05-05 02:44

Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam -

Wednesday 2020-04-29 02:49

Danh mục khách hàng là cơ sở bán buôn của cơ sở nhập khẩu nhưng không có quyền phần phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam của Công ty TNHH Novartis Việt Nam

Wednesday 2020-04-15 08:46

Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

Monday 2020-02-17 09:41

Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

Monday 2020-02-17 09:28

Thông tin về cơ sở bán buôn mua thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

Saturday 2020-02-01 01:10

Thông tin về cơ sở bán buôn mua thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam để phân phối

Thursday 2020-01-09 07:43

Công bố thuốc viên có chứa hoạt chất Timonacium hàm lượng 100mg vào danh mục thuốc chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị

Tuesday 2019-12-31 03:30

Danh mục cơ sở bán buôn mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Công ty TNHH Sanofi - Aventis

Wednesday 2019-10-02 03:48

Công bố thuốc tiêm có chứa hoạt chất aesinate natri hàm lượng 5mg và 10mg vào danh mục thuốc chưa đáp ứng nhu cầu điều trị

Tuesday 2019-10-01 02:46

Danh sách khách hàng là cơ sở bán buôn theo quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định của Công ty CP Dược Hậu Giang

Sunday 2019-07-14 02:15

Thăm dò ý kiến