Bộ trưởng trả lời Cử tri và Đại biểu Quốc hội

Đề nghị Bộ sớm ban hành Danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu phải kiểm soát và hướng dẫn thủ tục xuất khẩu đối với các mặt hàng nằm trong danh mục dược liệu nhưng có thể sử dụng vào mục đích khác. (Quảng Ninh)

Tuesday 2020-11-03 12:35

Đề nghị ban hành Nghị định quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập để thay thế Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ. (Thanh Hóa)

Tuesday 2020-11-03 12:32

hành động đồng bộ, lâu dài, khả thi để tạo sự thay đổi căn bản trong nhận thức và ý thức trách nhiệm xã hội của các hộ, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm; xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn. (Hải Phòng)

Tuesday 2020-11-03 12:29

Sớm ban hành quyết định thay thế Quyết định số 3632/QĐ-BYT ngày 30/9/2009 về danh mục các vị trí công tác trong ngành Y tế phải thực hiện định kỳ chuyển đổi. (Hà Tĩnh)

Tuesday 2020-11-03 12:21

Kiến nghị quan tâm hỗ trợ, bố trí kinh phí hoặc kêu gọi đầu tư để xây dựng mới Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ, Trung tâm Ung bướu và Trung tâm can thiệp tim mạch, nhằm giảm thiểu tình trạng quá tải cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. (Đắk Lắk)

Tuesday 2020-11-03 12:17

Đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế cần đẩy mạnh công tác phối hợp với các chuyên gia, các cơ quan, tổ chức có liên quan, tạo điều kiện tối đa để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu vắc xin phòng bệnh COVID-19. (Bình Dương)

Tuesday 2020-11-03 01:55

Thăm dò ý kiến