Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng

22/09/2023 | 16:09 PM

 | 

Bộ Y tế nhận được công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, trong đó cử tri tỉnh Sóc Trăng kiến nghị “Cử tri phản ánh vẫn còn tình trạng khó khăn trong đấu thầu thuốc. Người dân khám bệnh bác sĩ kê toa thuốc nằm trong danh mục bảo hiểm y tế nhưng cơ sở y tế không có thuốc cấp cho người dân, phải mua ở các nhà thuốc làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm y tế. Do đó, đề nghị Bộ Y tế có giải pháp hiệu quả hơn nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở y tế công lập”.

Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị và rà soát các văn bản liên quan, Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Chi tiết xem tại đây

 


Thăm dò ý kiến