Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng

11/11/2022 | 15:58 PM

 | 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng

 

Bộ Y tế nhận được công văn số 685/BDN ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng.

Bộ Y tế xin trả lời đối với từng kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Y tế, cụ thể như sau:

1. Hiện nay, tại nhiều cơ sở y tế ở địa phương xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất xét nghiệm, thiếu vật tư y tế, đặc biệt là thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả, nên người dân phải mua bổ sung thuốc từ bên ngoài gây ảnh hưởng đến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cử tri kiến nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo ngành chức năng sớm có biện pháp hữu hiệu đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân.

Thời gian qua, Chính phủ, các Bộ, ban ngành luôn quan tâm, triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân:

- Ngày 05/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 778/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

- Đồng thời, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật liên nhằm giải quyết kịp thời các tồn tại, vướng mắc liên quan mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, như: (1) Luật Đấu thầu sửa đổi, bổ sung; (2) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; (3) Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; (4) Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; (5) Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; (6) Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; (7) Thông tư số 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; (8) Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính. Đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục nghiên cứu các nội dung cần đề nghị sửa đổi, bổ sung và gửi trực tiếp về cơ quan chủ trì để tiếp thu, hoàn thiện trước khi ban hành triển khai áp dụng. 

- Hiện nay, Bộ Y tế đang tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc liên quan tới công tác đấu thầu, mua sắm.

2. Cử tri phản ánh, hiện nay đang diễn ra tình trạng quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng đại trà, tràn lan trên mạng xã hội mà chưa được cơ quan nào đánh giá chất lượng, xác minh tính trung thực, đảm bảo của các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Do đó, cử tri kiến nghị có biện pháp để quản lý chặt chẽ hơn.

- Các quy định pháp luật liên quan đến công tác quản lý quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật[1]. Các cơ sở có thực phẩm chức năng trước khi tiến hành quảng cáo phải được thẩm định nội dung, các cơ quan phát hành quảng cáo chỉ được phát hành quảng cáo đúng nội dung đã được thẩm định. Như vậy, về hệ thống pháp luật đã đầy đủ.

- Liên quan đến quản lý hoạt động quảng cáo, gồm Bộ Y tế (cơ quan quản lý cơ sở có sản phẩm thực phẩm), Bộ Thông tin và Truyền thông (cơ quan quản lý phương tiện quảng cáo), Bộ Công Thương (cơ quan quản lý các sàn thương mại điện tử) cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Về cơ bản ý thức chấp hành của tổ chức, cá nhân về cơ bản đã được nâng cao. Các báo, đài Trung ương nhìn chung đã tuân thủ tốt quy định về quảng cáo thực phẩm; thực hiện chỉ quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe khi có xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan y tế có thẩm quyền. Tuy nhiên, một số đài truyền hình địa phương, đặc biệt các trang mạng xã hội vẫn xảy ra tình trạng quảng cáo khi chưa được thẩm định nội dung, quảng cáo không đúng với nội dung đã được thẩm định, sử dụng hình ảnh bác sỹ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm chức năng.

- Ngày 11/01/2021 Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) đã có Công văn số 35/ATTPPCTTR gửi Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an phối hợp trong công tác quản lý về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe và Công văn số 26/ATTPPCTTR gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bắc Ninh tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trong đó tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là xử lý vi phạm quảng cáo trên môi trường mạng, mạng xã hội, youtube v.v…công khai cơ sở và sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

- Thời gian vừa qua, Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định về quảng cáo và công khai kết quả xử lý trên trang vfa.gov.vn. Ngoài ra, Bộ Y tế thường xuyên phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm, cảnh báo về an toàn thực phẩm trên trang vfa.gov.vn, đồng thời khuyến cáo cho người tiêu dùng biết: Không có thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào có tác dụng chữa bệnh; Trong trường hợp có bệnh, người dân cần tới cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời.

Trên đây là nội dung trả lời đối với kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng liên quan đến lĩnh vực y tế, Bộ Y tế trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội để thông tin tới cử tri.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

[1] (1) Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

(2) Luật Quảng cáo số 16/2012/QH 13 ban hành ngày 21/6/2012;

(3) Nghị định số 15/ 2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, (sau đây gọi tắt là Nghị định số 15/ 2018/NĐ-CP);

(4) Nghị định số 181/ 2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, (sau đây gọi tắt là Nghị định số 181/2013/NĐ-CP);

(5) Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; Nghị định này thay thế Nghị định số 158/2013/NĐ-CP, Nghị định số 28/2017/NĐ-CP và Nghị định 115/2018/NĐ-CP;

(6) Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2021;

(7) Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo;

(8) Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013, quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ – CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng Cáo;

(9) Thông tư số 09/2015/TT- BYT, ngày 25 tháng 5 năm 2015, hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.


Thăm dò ý kiến