Đề nghị Chính phủ sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế theo hướng bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân. (Hiện tại Nghị định này quy định Công an nhân dân chỉ có thẩm quyền xử phạt vi phạm về dân số và phòng chống tác hại của thuốc lá theo Điều 92; Quân đội nhân dân hiện duy nhất có thẩm quyền là Bộ đội biên phòng theo Khoản 1 Điều 93). Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị nâng mức tiền phạt tại Điều 6, Khoản 2 Điều 10 tại Nghị định này để đảm bảo tính răn đe. (Yên Bái)

03/11/2020 | 19:55 PM

 | 

Bộ Y tế trả lời như sau:

Hiện nay, Bộ Y tế đang tham mưu trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP đã tăng mức phạt tại Điều 7. Vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm và Điều 11. Vi phạm quy định về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế. Đồng thời có bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP đã được trình Chính phủ từ ngày 30/9/2019 (Tờ trình số 1115/TTr-BYT ngày 30/9/2019) và đã 2 lần tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ (Báo cáo số 1533/BC-BYT ngày 30/12/2019 và Báo cáo số 671/BC-BYT ngày 29/4/2020). Ngày 10/6/2020, Bộ Y tế đã tiếp tục có Công văn số 3187/BYT-PC gửi Văn Phòng Chính phủ về việc hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định và gửi Văn phòng Chính phủ để tiếp tục thực hiện các thủ tục để trình ký, ban hành
đối với dự thảo Nghị định.Related news

Thăm dò ý kiến