Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Bộ Y tế năm 2024

01/01/2024 | 15:52 PM

 | 

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Bộ Y tế năm 2024

 


Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Bộ Y tế năm 2023

01/01/2023 | 15:48 PM

 | 

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Bộ Y tế năm 2023


Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Bộ Y tế năm 2022

01/01/2022 | 15:43 PM

 | 

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Bộ Y tế năm 2022


Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Bộ Y tế năm 2021

17/01/2021 | 20:38 PM

 | 

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Bộ Y tế năm 2021


Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Y tế năm 2020

15/02/2020 | 17:08 PM

 | 

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Y tế năm 2020


Lịch tiếp công dân 2019

10/04/2019 | 17:24 PM

 | 

Thăm dò ý kiến