Tổn thương tủy sống

15/06/2015 | 06:57 AM

 | 

Câu hỏi: Tôi đang làm việc tại khoa Tổn thương tủy sống của Bệnh viện Phục hồi chức năng TP. Đà Nẵng. Khoa chúng tôi đang khám, chẩn đoán và điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân bị liệt do tổn thương tủy sống từ tháng 1/2007 đến nay.

Theo Công văn số 6608/BYT-TCCB ngày 22/8/2005 thì "Mức 2: Hệ số 0,2 áp dụng đối với những người: Trực tiếp chăm sóc điều trị, chăm sóc bệnh nhân bị liệt....." thì tập thể khoa chúng tôi được hưởng chế độ này. Thế nhưng cho đến nay chúng tôi chưa được hưởng chế độ này. Vậy, tôi có thuộc đối tượng được hưởng chế độ theo Công văn số 6608/BYT-TCCB ngày 22/8/2005 không?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Căn cứ tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 6608/BYT-TCCB ngày 22/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ viên chức y tế, Bộ Y tế có ý kiến như sau: Mức 2, hệ số 0,2 áp dụng đối với những người trực tiếp điều trị, chăm sóc bệnh nhân liệt do chấn thương cột sống , xuất huyết não, viêm màng não do lao, viêm màng não mủ, viêm tủy, được tính theo thời gian thực tế làm công việc đó, nếu làm dưới 4 giờ trong ngày thì tính bằng ½ ngày làm việc, nếu làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày làm việc.

Do đó, căn cứ vào các văn bản quy định trên và công việc đảm nhận của từng người, khoa có ý kiến đề xuất với Ban Giám đốc và phòng Tổ chức cán bộ giải quyết chế độ phụ cấp độc hại cho những người trực tiếp điều trị, chăm sóc bệnh nhân liệt theo đúng quy định.​Tin liên quan

Thăm dò ý kiến