Tôi là bác sĩ, ra trường từ tháng 8/2013 về nhận công tác tại bệnh viện thuộc tỉnh Cần Thơ. Bệnh viện đã ký hợp đồng lao động xác định thời hạn với tôi 5 lần, mỗi lần 2 tháng (tổng cộng là 10 tháng) để thực hiện nhiệm vụ như: Khám, điều trị cho bệnh nhân

07/11/2016 | 06:10 AM

 | 

Câu hỏi: Tôi là bác sĩ, ra trường từ tháng 8/2013 về nhận công tác tại bệnh viện thuộc tỉnh Cần Thơ. Bệnh viện đã ký hợp đồng lao động xác định thời hạn với tôi 5 lần, mỗi lần 2 tháng (tổng cộng là 10 tháng) để thực hiện nhiệm vụ như: Khám, điều trị cho bệnh nhân trong khoa Nội tổng hợp. Từ tháng 3/2015, bệnh viện ký hợp đồng 1 lần 9 tháng. Tôi xin xác nhận thời gian thực hành của tôi tại bệnh viện để làm hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề nhưng Lãnh đạo bệnh viện trả lời: Phải chờ ký Hợp đồng lao động không xác định thời hạn mới được xác nhận thời gian thực hành tại bệnh viện. Vậy, thời gian thực hành của tôi như trình bày ở trên có đủ điều kiện xác nhận thời gian thực hành để làm thủ tục, hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề không? Phải chờ đợi ký Hợp đồng lao động không xác định thời hạn bệnh viện mới làm thủ tục xác nhận thời gian thực hành tại bệnh viện, như vậy có đúng với quy định của pháp luật về hành nghề bác sĩ không? Hồ sơ, thủ tục xin cấp “Chứng chỉ hành nghề” bác sĩ gồm những nội dung gì?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 24 Luật khám bênh, chữa bệnh, và các văn bản hướng dẫn, bác sỹ thực hành 18 tháng tại bệnh viện đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề. Trường hợp ông đã thực hành tại bệnh viện đủ 18 tháng tại bệnh viện thì theo quy định tại khoản 5 Điều 19 Thông tư số 41/2011/TT-BYT “người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phải cấp giấy xác nhận thực hành theo mẫu quy định”. Do vậy, người đứng đầu bệnh viện mà Ông/Bà đã thực hành phải cấp giấy xác nhận thực hành cho Ông/Bà theo quy định.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề

2. Văn bản xác nhận quá trình thực hành

3. Phiếu lý lịch tư pháp

4. Sơ yếu lý lịch

5. Giấy chứng nhận sức khỏe

6. Hai ảnh màu 04cm x 06cm.​


Thăm dò ý kiến