Quy định chung về mức lệ phí khám sức khỏe

15/06/2015 | 07:02 AM

 | 

Câu hỏi: Tôi đang cần khám sức khỏe để xin việc nhưng khi tham khảo một số nơi tôi thấy mức lệ phí không đồng nhất. Tôi xin hỏi, quy định chung về mức lệ phí khám sức khỏe xin việc hiện nay là bao nhiêu?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

 Tại Điều 88 Luật Khám bệnh, chữa bệnh do Quốc hội ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2009 đã quy định: “Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là số tiền phải trả cho mỗi dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý và sử dụng khoản thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước”.

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 88 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, ngày 29 tháng 02 năm 2012, Liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC về “Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước” (sau đây viết tắt là Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC).

Căn cứ vào giá quy định tại Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, mức giá quy định của tỉnh không được vượt quá mức trần đã được  quy định tại Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC.

Đề nghị người dân liên hệ với UBND tỉnh để biết được mức lệ phí khám sức khỏe tại địa phương quy định là bao nhiêu.


Thăm dò ý kiến