Nếu được hưởng những quyền lợi phải thực hiện những thủ tục gì và đến cơ quan nào?

25/04/2015 | 09:21 AM

 | 

Câu Hỏi: Tôi vào Bệnh viện Bạch Mai, Khoa Y học hạt nhân ngày 5/1/2015, ra viện ngày 24/2/2015, thanh toán ra viện ngày 25/2/2015. Tổng số tiền thanh toán là 15.847.974 đồng, trong đó số tiền đồng chi trả 20% là 14.997.974 đồng.

Tôi vào viện lần thứ hai, điều trị nội trú, chỉ  định phẫu thuật u não Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Bạch Mai, vào viện ngày 25/2/2015, ra viện ngày 20/3/2015, thanh toán ra viện ngày 20/3/2015. Tổng số tiền thanh toán là 28.850.370 đồng, trong đó số tiền đồng chi trả 20% là 8.180.840 đồng.

Vậy, tôi có  được hưởng những quyền lợi sau theo Luật BHYT sửa đổi áp dụng từ ngày 1/1/2015 không: Lấy giấy chứng nhận đủ điều kiện không phải cùng chi trả cho những lần khám chữa bệnh đúng tuyến trong năm tài chính  2015; Thanh toán số tiền chênh lệch đồng chi trả 20% vượt quá 6 tháng lương cơ sở của lần điều trị thứ nhất: 14.997.000 – ( 6 x 1.150.000 ) = 8.097.000 đồng; Thanh toán số tiền đồng chi trả 20% được miễn chi trả do đủ  điều kiện  theo luật BHYT sửa đổi: 8.180.840 đồng? Nếu được hưởng những quyền lợi trên tôi phải thực hiện những thủ tục gì và đến cơ quan nào?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 22 của Luật BHYT, người bệnh có thẻ  BHYT được Quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi khi có 2 điều kiện như sau:

Có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh

Có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến

Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC đã hướng dẫn chi tiết quy định này. Đề nghị Anh đến Bảo hiểm xã hội nơi Anh đang cư trú hoặc Bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ BHYT của Anh để được hướng dẫn chi tiết.​Tin liên quan

Thăm dò ý kiến