Câu Hỏi: Tháng 7/2014, tôi tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng, sau đó làm việc cho Phòng khám chuyên khoa mắt, đến nay được 16 tháng. Vậy, tôi có đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề không?

05/04/2016 | 08:17 AM

 | 

          Bộ Y tế xin trả lời như sau:  

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh và Khoản 3, Điều 16 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì điều dưỡng viên thực hành 9 tháng tại các cơ sở khám, chữa bệnh sẽ đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Như vậy trường hợp của bạn đã đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.​


Thăm dò ý kiến