BHYT tư nhân

25/04/2015 | 09:19 AM

 | 

Câu Hỏi:  Hiện tại công ty chúng tôi mua 2 gói BHYT cho nhân viên là BHYT của Nhà nước và BHYT tư nhân. Với gói BHYT tư nhân, nhân viên công ty của chúng tôi được cung cấp dịch vụ tốt hơn, khám, chữa bệnh với phương tiện hiện đại và nhanh chóng hơn BHYT của Nhà nước, do vậy, hầu hết nhân viên đều không sử dụng đến gói BHYT của Nhà nước. Xin hỏi, trong trường hợp này công ty và nhân viên của công ty có quyền từ chối mua BHYT của Nhà nước không?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Điều 2 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 đã quy định: “Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.”

Như vậy, bảo hiểm y tế theo Luật này là BHYT xã hội, là một trong các chính sách an sinh xã hội mà mọi công dân Việt Nam đều phải tham gia. Việc công ty của ông/bà tham gia BHYT (theo cách gọi của ông/bà là BHYT nhà nước) là trách nhiệm bắt buộc của người sử dụng lao động và người lao động theo quy định của pháp luật. Các hình thức BHYT mang tính thương mại, bảo hiểm hoạt động theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm trong bảo hiểm con người  khác mà công ty ông/bà đang mua cho người lao động (BHYT tư nhân) không thay thế cho việc tham gia BHYT theo quy định của pháp luật.

 ​Tin liên quan

Thăm dò ý kiến