Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

05/04/2016 | 08:16 AM

 | 

Câu hỏi: Tôi tốt nghiệp Trung cấp điều dưỡng tại trường Trung cấp Quân y 2 năm 2013, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Bình, đã thực hành 9 tháng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 15/1/2015 đến ngày 15/10/2015.

 Tôi tham khảo Khoản 3, Điều 16 Thông tư số 41/2011/TT-BYT, thấy quy định, điều dưỡng viên phải thực hành 9 tháng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Nhưng sau khi kết thúc thời gian thực hành, tôi không làm được Chứng chỉ hành nghề ở Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế vì không có hộ khẩu thường trú ở đây và mới thực hành ở bệnh viện chứ không phải đã đi làm ở đó nên không làm được. Trong khi đó tôi ra Sở Y tế tỉnh Quảng Bình thì Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cũng cho biết, tôi không làm được chứng chỉ ở tỉnh Quảng Bình với lý do tôi thực hành ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế giám sát quá trình học của tôi chứ không phải Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, thực hành ở tỉnh nào thì tỉnh đó phải cấp chứng chỉ hành nghề. Vậy, trường hợp của tôi phải làm chứng chỉ ở Thừa Thiên Huế hay Quảng Bình?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Tại Khoản 9. Điều 1, Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định trường họp tại thời điểm đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào thì nộp hồ sơ về Sở Y tế nơi có hộ khẩu thường trú để đề nghị cấp, bổ sung hoặc thay đổi phạm vị hoạt động chuyên môn.


Thăm dò ý kiến