Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

13/09/2016 | 02:26 AM

 | 

Tôi là cử nhân Công nghệ Sinh học, tốt nghiệp năm 2009, đã học khóa xét nghiệm 1 năm do trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tôi đi làm ở 1 phòng khám đa khoa, với công việc là xét nghiệm huyết học, sinh hóa và miễn dịch. Khi đến Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh làm Chứng chỉ hành nghề thì nhân viên tiếp nhận hồ sơ trả lời là "vì là cử nhân công nghệ sinh học, không phải cử nhân sinh học, nên theo Thông tư số 41/2015/TT-BYT của Bộ Y tế tôi không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề". Vậy, trả lời của nhân viên đó có đúng không? tôi có nằm trong diện cấp chứng chỉ hành nghề không?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Ông/Bà có bằng Cử nhân công nghệ sinh học và đã tham gia học khóa xét nghiệm 01 năm tại Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế, văn bằng chuyên môn của ông/bà không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn được phép hành nghề tại các khoa cận lâm sàng.​


Thăm dò ý kiến