Đăng ký chuyên khoa phải tương ứng ngành học được đào tạo

17/06/2024 | 08:50 AM

 | 

 

Ông Phạm Văn Bằng (Bắc Ninh) tốt nghiệp bác sĩ y học cổ truyền năm 2018, đã được cấp chứng chỉ hành nghề bổ sung phạm vi chuyên môn khám, chữa bệnh chuyên khoa nội.

Ông Bằng hỏi, ông đang hành nghề khám chữa bệnh nội khoa, muốn học nâng cao chuyên môn để phục vụ khám, chữa bệnh thì ông có được tham gia thi tuyển, học bác sĩ chuyên khoa I nội khoa không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 2 đối tượng đào tạo của Quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I ban hành kèm theo Quyết định số 1636/2001/QĐ-BYT ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về văn bằng chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành học tương ứng chuyên ngành xin dự thi.

Như vậy, người có văn bằng bác sĩ y học cổ truyền được đăng ký học chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học cổ truyền.

 

Nguồn: Chinhphu.vn


Thăm dò ý kiến