Công bố thông tin liên quan đến lĩnh vực dược

Danh sách cơ sở đủ điều kiện cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

Thứ Hai, ngày 30/11/2020 08:29

Cơ sở đủ điều kiện cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

Thứ Năm, ngày 29/10/2020 08:31

Thông tin về cơ sở bán buôn mua thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam để phân phối

Thứ Ba, ngày 05/05/2020 02:44

Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam -

Thứ Tư, ngày 29/04/2020 02:49

Danh mục khách hàng là cơ sở bán buôn của cơ sở nhập khẩu nhưng không có quyền phần phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam của Công ty TNHH Novartis Việt Nam

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 08:46

Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

Thứ Hai, ngày 17/02/2020 09:41

Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

Thứ Hai, ngày 17/02/2020 09:28

Thông tin về cơ sở bán buôn mua thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

Thứ Bẩy, ngày 01/02/2020 01:10

Thăm dò ý kiến