Bộ trưởng trả lời Cử tri và Đại biểu Quốc hội

Đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu sửa đổi Thông tư 19/2019/TT-BYT về trình tự cấp chứng nhận GACP đối với dược liệu đảm bảo có sự tham gia của các cơ quan chuyên ngành nông nghiệp tại địa phương, giúp cho công tác quản lý nhà nước tại địa phương được chặt chẽ hơn (Lào Cai)

Thứ Ba, ngày 06/04/2021 08:06

Cử tri kiến nghị xem xét đầu tư, thành lập thêm một bệnh viện Chợ Rẫy 2, đặt tại tỉnh miền Tây (có thể là Tiền Giang), nhằm đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các tỉnh miền Tây, đồng thời giảm áp lực bệnh nhân cho Bệnh viện Chợ Rẫy tại thành phố Hồ Chí Minh (Long An)

Thứ Ba, ngày 06/04/2021 08:05

Cử tri tiếp tục đề nghị Trung ương xem xét thông tuyến khám chữa bệnh BHYT trong cả nước (không phân biệt tỉnh, huyện, thành phố) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong điều trị bệnh, tránh nhiều thủ tục rườm rà (Long An)

Thứ Ba, ngày 06/04/2021 08:04

Cử tri kiến nghị, hiện nay một số chế độ phụ cấp cho cán bộ y tế theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ “quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch” đến nay không còn phù hợp và chưa tương xứng với mức độ trách nhiệm, cường độ làm việc của cán bộ y tế tại các cơ sở công lập. Mặc dù trong 10 năm qua đã nhiều lần tăng lương tối thiểu chung từ 830.000đ (năm 2011) lên 1.490.000 (năm 2019), nhưng một số phụ cấp đặc thù cho ngành y tế không có sự thay đổi, chưa tương xứng với trách nhiệm và mức độ lao động, chưa thực sự động viên khuyến khích được cán bộ làm phẫu thuật yên tâm công tác trong các cơ sở y tế công lập, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cán bộ có trình độ cao chuyển từ cơ sở y tế công lập ra các cơ sở y tế tư nhân. Đề nghị xem xét tăng mức phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật và phụ cấp thủ thuật cho phù hợp với mức độ trách nhiệm và cường độ làm việc của cán bộ y tế (Lạng Sơn)

Thứ Ba, ngày 06/04/2021 08:02

Nghị định 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về “cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập” và thực hiện Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y‎‎ tế và Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”. Tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành sáp nhập toàn bộ Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện vào Trung tâm Y tế tuyến huyện. Hiện nay, Trung tâm Y tế tuyến huyện thực hiện hai chức năng: khám, chữa bệnh và y tế dự phòng. Tuy nhiên, hiện nay cơ chế về tài chính đối với Trung tâm Y tế thực hiện hai chức năng chưa được bộ, ngành trung ương ban hành nên không có cơ sở để phân bổ ngân sách cho công tác y tế dự phòng tuyến huyện. Do đó, các Trung tâm Y tế tuyến huyện phải lấy từ nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh để chi tiền lương và hoạt động cho y tế dự phòng; trong khi giá dịch vụ khám, chữa bệnh hiện nay chỉ cơ cấu các khoản chi phí của khối điều trị nên việc sử dụng nguồn thu viện phí để chi trả lương và hoạt động khối Y tế dự phòng nên gây khó khăn cho các Trung tâm Y tế tuyến huyện về tài chính và tổ chức điều hành.

Thứ Ba, ngày 06/04/2021 07:55

Cử tri kiến nghị quan tâm ưu tiên bố trí nguồn kinh phí mua vắcxin phòng Covid-19 để đảm bảo tiêm chủng cho nhân dân cả nước (Đà Nẵng)

Thứ Ba, ngày 06/04/2021 07:47

Đề nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính sớm thực hiện việc tính đúng, tính đủ các yếu tố đầu vào của giá dịch vụ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế để đảm bảo cho các cơ sở khám chữa bệnh có nguồn thu thực hiện tự chủ tài chính (Ninh Thuận)

Thứ Ba, ngày 06/04/2021 07:46

Đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu sửa đổi Thông tư 19/2019/TT-BYT về trình tự cấp chứng nhận GACP đối với dược liệu đảm bảo có sự tham gia của các cơ quan chuyên ngành nông nghiệp tại địa phương, giúp cho công tác quản lý nhà nước tại địa phương được chặt chẽ hơn (Lào Cai)

Thứ Ba, ngày 06/04/2021 07:44

Cử tri kiến nghị xem xét đầu tư, thành lập thêm một bệnh viện Chợ Rẫy 2, đặt tại tỉnh miền Tây (có thể là Tiền Giang), nhằm đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các tỉnh miền Tây, đồng thời giảm áp lực bệnh nhân cho Bệnh viện Chợ Rẫy tại thành phố Hồ Chí Minh (Long An)

Thứ Ba, ngày 06/04/2021 07:43

Thăm dò ý kiến