Bộ trưởng trả lời Cử tri và Đại biểu Quốc hội

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV-Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang

Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 07:55

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV-Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hoà

Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 07:53

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên

Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 07:36

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình

Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 07:35

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 07:31

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 03:21

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương

Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 03:20

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh

Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 03:18

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội

Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 03:17

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 03:15

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp

Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 03:11

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai

Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 03:10

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk

Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 03:08

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng

Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 03:06

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ

Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 03:05

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau

Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 03:03

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV-Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận

Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 03:00

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước

Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 02:58

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương

Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 02:56

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định

Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 02:53

Thăm dò ý kiến