Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai và và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

31/03/2022 | 10:23 AM

 | 

Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai và và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng

Chi tiết xem tại đây


Thăm dò ý kiến