Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

22/09/2023 | 16:07 PM

 | 

Bộ Y tế nhận được công văn số 742/BDN ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, trong đó cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị “Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập có quy định mức hưởng 100% chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm các kiểm dịch y tế biên giới), làm chuyên môn tại trạm y tế xã, phường, thị trấn….Theo quy định tại Nghị định này thì đối tượng là viên chức dân số đang công tác tại các y tế cơ sở công lập không phải là đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi trên (chỉ được hưởng mức phụ cấp 30% theo quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP của Chính phủ). Đây cũng là thiệt thòi rất lớn bởi họ không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác dân số mà còn tham gia các hoạt động của cán bộ y tế như: hỗ trợ phòng chống dịch sốt xuất huyết, tham gia tiêm chủng mở rộng… Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid -19 bùng phát, toàn ngành Y được huy động đối tượng viên chức dân số cũng như viên chức y tế tham gia phòng chống dịch. Vì vậy, đề nghị quan tâm, xem xét, sửa đổi bổ sung viên chức dân số cơ sở được hưởng chính sách mức phụ cấp ưu đãi 100% như đối với viên chức y tế cơ sở tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP của Chính phủ”.

Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị và rà soát các văn bản liên quan, Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Chi tiết xem tại đây


Thăm dò ý kiến