Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long

11/11/2022 | 16:00 PM

 | 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long

 

Bộ Y tế nhận được công văn số 685/BDN ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Y tế.

Sau khi nghiên cứu các nội dung kiến nghị và rà soát văn bản liên quan,    Bộ Y tế xin trả lời như sau:

1. Về việc cử tri đang băn khoăn về tình trạng thiếu thuốc để cấp phát cho người dân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở các trạm y tế. Vật tư y tế ở các tuyến cơ sở còn thiếu rất nhiều. Cử tri đề nghị cần khắc phục sớm tình trạng này để đảm bảo thuốc điều trị cho người dân, đưa thêm nhiều loại thuốc vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị thời gian tới cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời ngăn chặn những sai phạm.

1.1. Đối với kiến nghị khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế để cấp phát cho người dân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở tuyến y tế cơ sở, các trạm y tế để đảm bảo thuốc điều trị cho người dân và đưa thêm nhiều loại thuốc vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế.

Qua phản ánh của các cơ quan báo chí, báo cáo của một số địa phương, đơn vị, tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế đang diễn ra tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là do một số các nguyên nhân như: ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nguồn nguyên liệu sản xuất, hàng hóa khan hiếm, giá cả hàng hóa nhiều biến động; Tình trạng hết hạn số đăng ký lưu hành của một số loại thuốc; một số khó khăn liên quan đấu thầu thuốc; Văn bản pháp luật liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế còn có một số nội dung chưa rõ, chưa cụ thể có thể dẫn đến cách hiểu, cách làm khác nhau.

Bộ Y tế đã và đang triển khai nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng trên:

- Xây dựng, đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam họp rà soát các vướng mắc trong các quy định hiện hành và đề xuất các biện pháp, giải pháp tháo gỡ liên quan đến hoạt động mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư sinh phẩm y tế. Theo đó, Bộ Y tế chịu trách nhiệm rà soát, sớm sửa đổi, bổ sung các quy định về mua sắm tại Thông tư 14[1], Thông tư 15[2]...; Bộ Tài chính rà soát các quy định liên quan đến mua sắm như tại Thông tư số 58[3], Nghị định 151[4], Nghị định 29[5]... để sớm (đề xuất) sửa đổi, bổ sung.

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi Luật đấu thầu, trong đó đề xuất đưa các nội dung về đấu thầu tập trung, đàm phán giá đối với vật tư, sinh phẩm xét nghiệm để các đơn vị thực hiện.

- Đẩy nhanh tiến độ các gói thầu do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thực hiện.

- Tiếp tục chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy đăng ký thuốc, giải quyết các hồ sơ tồn đọng theo đúng quy định; đẩy mạnh thực hiện phân cấp việc cấp phép trang thiết bị y tế; tăng cường triển khai quy định kê khai giá tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP.

- Nghiên cứu đề xuất Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép tiếp tục thời gian thực hiện việc gia hạn hiệu lực số đăng ký lưu hành thuốc theo quy định tại mục 3.1, 3.8 Nghị quyết số 30/2021/QH15 đến hết ngày 31/12/2023 do ảnh hưởng của dịch bệnh và để bảo đảm nguồn cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc ổn định trên thị trường, bảo đảm có đủ thuốc phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp trong những năm sau năm 2023.

- Khẩn trương hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Hiện nay, với mục tiêu đáp ứng ngày càng đầy đủ, chất lượng hơn về nhu cầu khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế sẽ tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung Thông tư ban hành Danh mục thuốc, đặc biệt chú trọng mở rộng danh mục thuốc cho các tuyến dưới.

1.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

- Ngày 05/8/2022, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2183/QĐ-BYT về việc Thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo khảo sát, ghi nhận thực trạng cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại một số Bệnh viện; việc thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế ảnh hưởng tới khám, chữa bệnh và sự hài lòng của bệnh nhân, nhân viên y tế; khó khăn, vướng mắc mang tính khách quan, chủ quan và đề xuất giải pháp ngắn hạn, dài hạn cho các cấp quản lý Trung ương, địa phương để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế nhằm kịp thời ngăn chặn những sai phạm.

2. Về việc cử tri kiến nghị Bộ Y tế cần quan tâm nâng cao trình độ, năng lực cho ngành Y tế tuyến huyện, xã; cần có chính sách đãi ngộ cho y tế tuyến cơ sở nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

2.1. Quan tâm nâng cao trình độ, năng lực cho ngành Y tế tuyến huyện, xã

Trong giai đoạn vừa qua, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn. Hệ thống đào tạo nhân lực y tế đã có sự phát triển mạnh mẽ với nhiều trường đại học, cao đẳng và trung cấp trên cả nước; đội ngũ nhân lực y tế ngày càng được tăng cường về số lượng và chất lượng, có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn giỏi từng bước đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân tất cả các tuyến y tế từ trung ương đến tận vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Cụ thể:

- Bộ Y tế đang cùng các cơ sở đào tạo nhân lực y tế triển khai chuẩn hóa mô hình đào tạo phù hợp với Khung trình độ Quốc gia Việt Nam và hội nhập quốc tế, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng dựa trên năng lực. Tập trung nhiều vào đào tạo trình độ cao, phù hợp với nhu cầu cho phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cấp các kỹ thuật y tế cao, chuyên sâu đáp ứng sự thay đổi mô hình bệnh tật, các bệnh dịch và bệnh mới nổi trong tình hình mới và trong những năm tiếp theo. Tiếp tục đào tạo cán bộ y tế theo địa chỉ (đặt hàng của địa phương), đào tạo bác sĩ trẻ tình nguyện cho các tỉnh, vùng khó khăn ở phía bắc, miền trung, đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên; đào tạo đặc thù nhân lực y tế cho một số chuyên ngành khó tuyển như Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y, Giải phẫu bệnh. 

- Triển khai nhiều dự án, đề án khuyến khích đào tạo nhân lực y tế như: Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET); Dự án Thí điểm đựa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Dự án 585, đã đào tạo 354 bác sĩ trẻ có trình độ chuyên khoa cấp 1 và bàn giao về cho 85 huyện nghèo, khó khăn thuộc 22 tỉnh[6]); Hoạt động Đào tạo nhân lực y tế cho các huyện nghèo và cận nghèo vùng khó khăn thuộc dự án số 7 “Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số” thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”;...

- Xây dựng và phát triển hệ thống đào tạo liên tục nhân lực y tế trên toàn quốc phục vụ cho việc cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho cán bộ y tế, làm điều kiện để duy trì chứng chỉ hành nghề[7].

- Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đào tạo nhân lực y tế nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý để bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, tiến tới hội nhập quốc tế[8].

- Xây dựng và trình Chính phủ thành lập Hội đồng Y khoa quốc gia theo Quyết định số 956/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng mô hình các nước trên thế giới để đảm bảo chất lượng nhân lực đầu vào của hệ thống y tế và quản lý hoạt động hành nghề. Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đào tạo nguồn nhân lực y tế cho vùng khó khăn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035”.

- Trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp, cụ thể:

+ Hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến đặc thù đào tạo nhân lực y tế nhằm tạo môi trường pháp lý triển khai đổi mới đào tạo nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu đảm bảo và nâng cao chất lượng nhân lực y tế, tiến tới hội nhập quốc tế; chuẩn hóa mô hình đào tạo phù hợp với Khung trình độ quốc gia và hội nhập quốc tế; hoàn thành xây dựng chuẩn năng lực, chuẩn đầu ra, chuẩn chương trình, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo khối ngành sức khỏe theo hướng dựa trên năng lực, phù hợp với từng lĩnh vực, chuyên ngành và trình độ đào tạo gắn với yêu cầu trong tình hình mới và nhu cầu sử dụng của hệ thống y tế.

+ Đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia, tổ chức thi, cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn phù hợp thông lệ quốc tế; hoàn thành xây dựng hệ thống kiểm định chương trình đào tạo đặc thù trong đào tạo lĩnh vực sức khoẻ theo thông lệ quốc tế và triển khai có lộ trình phù hợp điều kiện Việt Nam.

+ Tiếp tục hoàn thiện chính sách về xác định vị trí việc làm, công nhận chức danh hành nghề, giảng dạy lâm sàng; chế độ đãi ngộ về lương, phụ cấp cho người giảng dạy, người học chuyên khoa, ... Xây dựng cơ chế tài chính về học bổng, học phí, kinh phí đào tạo, ... phù hợp với đặc thù đào tạo nhân lực y tế.

+ Đào tạo và đào tạo lại để đáp ứng đủ số lượng cán bộ y tế các tuyến theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch, đặc biệt chú trọng và tăng cường đào tạo cán bộ y tế các chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, Truyền nhiễm,... bằng nhiều hình thức đào tạo như: bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, đào tạo liên tục cán bộ y tế, đào tạo chuyển giao kỹ thuật...

+ Tiếp tục triển khai các đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa; từng bước đảm bảo số lượng và chất lượng nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe dân tại tuyến cơ sở, vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa.

2.2. Chính sách đãi ngộ cho y tế tuyến cơ sở nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao

- Hiện nay, chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã được Chính phủ, các Bộ ngành quy định chi tiết tại các Nghị định, Thông tư[9]. Ngoài ra, công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, nhất là hệ thống y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được hưởng (1) Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề; (2) Chế độ phụ cấp đặc thù và chế độ phụ cấp chống dịch[10].

- Cán bộ, viên chức y tế, cán bộ quân y đang công tác tại các cơ sở y tế thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức cao nhất là 70% mức lương theo ngạch bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương theo ngạch hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Bên cạnh đó trong thời gian công tác, nhân viên y tế thôn, bản được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 0,3 và 0,5 so với mức lương tối thiểu chung[11].

- Ngoài ra trong thời gian dịch COVID-19, để kịp thời động viên cán bộ, viên chức y tế tham gia phòng chống dịch, Bộ Y tế đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành các Nghị quyết: quy định một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19; chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19; quy định chế độ chống dịch cho các tình nguyện viên; các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV[12].

- Trên cơ sở tương quan như các ngành nghề khác (giáo dục, thanh tra,...), Bộ Y tế đã đề nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo tiền lương nhà nước và Bộ Nội vụ cho thực hiện: (i) Phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, viên chức y tế tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa được thực hiện. (ii) Chức danh Bác sĩ, Bác sĩ Y học dự phòng, Dược sĩ đề nghị xếp lương bậc 2 vì Theo quy định tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam thì việc đào tạo ngành Y trong 4 năm đạt được trình độ tương đương bậc 6 (Cử nhân), kết thúc 6 năm đạt trình độ tương đương bậc 7 (Thạc sĩ), kết thúc 3 năm chuyên khoa tương đương bậc 8 (Tiến sĩ).

- Bộ Y tế đã trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, trong đó đề nghị áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với viên chức làm chuyên môn y tế dự phòng, y tế cơ sở; hiện nay đang trình các cơ quan có thẩm quyền để ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ y tế; có các chính sách đủ mạnh để khuyến khích người có trình độ chuyên môn làm việc tại y tế cơ sở, các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và trong lĩnh vực y tế dự phòng” theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

+ Xây dựng chế độ tiền lương mới: Thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, Nghị quyết của Chính phủ và kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng từ trước đến nay, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, viên chức, người lao động ngành Y tế được hưởng mức phù hợp[13].

3. Về việc cử tri kiến nghị Bộ Y tế cần có chính sách hỗ trợ cho đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo phải chạy thận hàng tháng. Chi phí mỗi lần chạy thận khá cao, nhiều người dân có hoàn cảnh rất khó khăn không có khả năng điều trị trong thời gian dài.

Chính phủ và các Bộ, ngành luôn quan tâm, chú trọng chăm lo sức khỏe cho người dân nói chung, các đối tượng bị mắc bệnh hiểm nghèo nói riêng. Theo Luật bảo hiểm y tế hiện hành thì việc thanh toán khám chữa bệnh chi trả theo đối tượng không theo ca bệnh. Các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không có nguồn thu nhập ổn định nếu thuộc đối tượng là người nghèo sẽ được ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế, những đối tượng này khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng.

Người mắc bệnh hiểm nghèo phải chạy thận thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng nếu thuộc hộ gia đình cận nghèo (hỗ trợ tối thiểu 70%), hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diệm nghiệp có mức sống trung bình (hỗ trợ tối thiểu 30%); nếu tham gia theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng từ người thứ 2 trở đi. Khi đi khám bệnh sẽ được hưởng mức hưởng 100%, 95% hoặc 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng tùy theo nhóm đối tượng và được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Như vậy, các chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế về cơ bản đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc trợ giúp các đối tượng bị mắc bệnh hiểm nghèo, phù hợp với khả năng chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế.

Trên đây là nội dung trả lời đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long liên quan đến lĩnh vực y tế, Bộ Y tế trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội để thông tin tới cử tri.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

[1] Thông tư số 14 /2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

[2] Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

[3] Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

[4] Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công.

[5] Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ về quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

[6] Mỗi năm trung bình có thêm gần 10.000 cán bộ có trình độ trên đại học; bổ sung trên 35.000 cán bộ có trình độ đại học, trên 34.000 cán bộ có trình độ cao đẳng và khoảng 8.000 cán bộ trình độ trung cấp. Tổng số cán bộ y tế tăng từ 441,4 nghìn người năm 2015 và khoảng 500 nghìn người năm 2020. Tỷ lệ bác sỹ trên một vạn dân tăng từ 7,2 năm 2011, 8,0 năm 2015 và 9,0 năm 2020. Cơ cấu trình độ chuyển biến theo hướng tích cực; trình độ từ đại học trở lên đạt 30,7%; cao đẳng đạt gần 23%; trung cấp đạt 8,3% và sơ cấp đạt 38%.

[7] Đến năm 2021, đã cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp (mã A); các đơn vị trực thuộc Bộ, Hội nghề nghiệp (mã B) và các Sở Y tế các tỉnh/thành phố, đơn vị trực thuộc (Mã C). Tổng số là 612 đơn vị đào tạo liên tục đã có mã số đào tạo liên tục.

[8] Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 Quy định về tổ chức đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe; Luật Giáo dục năm 2019; Luật sửa đổi đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ…

[9] Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013; Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21/7/2016; Các Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019; Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011; Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019; Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013; Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005; Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013; Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ.

[10] Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011; Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC. Tỷ lệ % gồm 6 mức: 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% trên mức lương ngạch (chức danh nghề nghiệp), bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên (nếu có). Cán bộ công tác tại các trạm y tế xã, tùy thuộc vào vị trí việc làm, công việc được cấp có thẩm quyền giao được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cao nhất bằng 40% trên mức lương ngạch (chức danh nghề nghiệp).

[11] Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009; Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013.

[12] Nghị quyết 37/NQ-CP (thực hiện trong thời gian từ 29/3/2020 đến 08/02/2021); Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 quy định các mức phụ cấp theo 03 mức 300.000 đồng/người/ngày, mức 200.000 đồng/người/ngày, mức 150.000 đồng/người/ngày tương ứng với các đối tượng; Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 quy định Học sinh, sinh viên các trường ...được hỗ trợ tiền ăn và chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt là 120.000 đồng/người/ngày và chế độ phụ cấp tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 miễn phí được 7.500 đồng/mũi tiêm/kíp tiêm chủng; Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ.

[13] Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018; Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018; Nghị quyết số 46/NQ-TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị, Kết luận số 42-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị, Kết luận số 118-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng


Thăm dò ý kiến