Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh

11/11/2022 | 15:56 PM

 | 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

 

Bộ Y tế nhận được công văn số 685/BDN ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Y tế.

Sau khi nghiên cứu các nội dung kiến nghị và rà soát văn bản liên quan, Bộ Y tế xin trả lời như sau:

1. Về việc cử tri kiến nghị dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Tại khoản 1, điều 18 đề nghị bổ sung cấp chứng chỉ hành nghề cho đối tượng là y sỹ y học cổ truyền trong danh mục các chức danh nghề nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề (hiện nay trong danh mục của bản dự thảo không có đối tượng này).

Bộ Y tế sẽ nghiên cứu tiếp thu nội dung kiến nghị để bổ sung vào dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

2. Về việc cử tri kiến nghị cần phát triển chương trình “bệnh viện thông minh” để tư vấn và khám bệnh trực tuyến cho những bệnh thông thường tại nhà hay tại cơ quan.

- Khái niệm “Bệnh viện thông minh” được hiểu khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng mức 6 về ứng dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng “Bệnh viện thông minh” việc triển khai một số hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa thông thường (như tư vấn phòng bệnh từ xa; tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa,...) hoàn toàn khả thi và có hiệu quả.

- Tuy nhiên, hoạt động y tế từ xa được quy định tại Thông tư số 49/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế chỉ xác định phạm vi triển khai y tế từ xa là giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với nhau có đủ điều kiện triển khai theo quy định. Mặt khác, hiện nay Bộ Y tế đang chủ trì xây dựng dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) trong đó có chú trọng xây dựng các quy định về khám, chữa bệnh từ xa để phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhu cầu của xã hội. Do vậy, điều kiện để thúc đẩy triển khai khám, chữa bệnh từ xa chỉ thực hiện được khi hoàn thiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Về việc cử tri kiến nghị hoạt động quảng cáo khám, chữa bệnh, nhất là quảng cáo khám, chữa bệnh cổ truyền, y học dân tộc của các phòng khám, cơ sơ điều trị tư nhân rất rầm rộ, gây nhiễu loạn thông tin, dễ dẫn đến việc hiểu lầm của người bệnh, đặc biệt là người lớn tuổi, hiểu biết hạn chế trên các trang mạng xã hội. Một số nội dung quảng cáo còn lấy hình ảnh, clip của các đài truyền hình trung ương, đài truyền hình tỉnh, thành phố lồng để ghép vào việc quảng cáo. Kiến nghị Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền xem xét, kiểm tra, xử lý việc quảng cáo khám chữa bệnh trên các nền tảng mạng xã hội có thật sự đúng như cam kết, có đúng như quảng cáo, hoặc đây là hành vi quảng cáo sai sự thật, tin giả dẫn đến gây hiểu lầm cho người bị bệnh.

- Hiện nay việc cấp phép quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật[1]. Trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan về công tác quản lý hoạt động quảng cáo khám, chữa bệnh cổ truyền trên các trang mạng xã hội.

- Trong thời gian gần đây, Bộ Y tế nhận phản ánh của các đơn vị, cá nhân về việc quảng cáo thuộc lĩnh vực y dược cổ truyền của người hành nghề không đúng với sự thật hoặc quảng cáo quá phạm vi cho phép trên các kênh thông tin truyền thông chính thống và không chính thống gây nên sự hiểu lầm sai lệch về y học cổ truyền, ảnh hưởng đến nền y học cổ truyền Việt Nam và ảnh hưởng đến người bệnh.

- Chủ động nắm bắt thông tin phản ánh trên các phương tiện đại chúng Bộ Y tế đã có văn bản[2] yêu cầu các Sở Y tế kiểm tra, xác minh thông tin, nội dung quảng cáo, kịp thời xử lý những quảng cáo quá phạm vi hoạt động chuyên môn. Trong đó nhấn mạnh việc tăng cường công tác quảng cáo thuốc cổ truyền tại các địa phương, trường hợp phát hiện sai phạm, cần có biện pháp xử lý triệt để, nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

- Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan về công tác quản lý hoạt động quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời sẽ tiến hành các đợt thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh hoạt động quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh trên các trang mạng xã hội.

4. Về việc cử tri kiến nghị ngành y tế cả nước cần có những tổng kết, đánh giá và đề xuất giải pháp trước mắt và lâu dài; tiếp tục củng cố năng lực của hệ thống y tế, xác định lại mô hình chăm sóc sức khỏe nhân dân cần củng cố, kể cả bảo đảm y tế dự phòng, nguồn nhân lực y tế, mô hình bác sỹ gia đình; trạm y tế lưu động...

- Bộ Y tế đang triển khai tổng kết, đánh giá các chính sách lớn của ngành về phát triển tổng thể hệ thống y tế để từ đó đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài[3]. Định hướng phát triển hệ thống y tế thời gian tới là nâng cao hiệu suất của toàn hệ thống y tế, chuyển hướng từ đầu tư cho hệ thống bệnh viện sang dành ưu tiên cao nhất cho việc đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, coi y tế cơ sở là chìa khóa để thực hiện mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân trong bối cảnh nguồn lực tài chính quốc gia còn hạn chế. Sắp xếp y tế cơ sở theo quy mô và mật độ dân số, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân mà không phụ thuộc địa giới hành chính để mọi người dân được tiếp cận thuận lợi với dịch vụ y tế cơ bản có chất lượng. 

- Bên cạnh đó, nâng cao hiệu suất hoạt động thông qua tăng cường quản trị bệnh viện công, đổi mới phương thức thanh toán dịch vụ y tế, sử dụng hợp lý thuốc, trang thiết bị y tế; tăng cường các cơ chế giám sát quản lý và trách nhiệm giải trình. Từng bước thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh, phát triển dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực; kết hợp du lịch với y tế, chăm sóc sức khỏe. Nâng cao năng lực của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh trong chuẩn bị và ứng phó hiệu quả với dịch bệnh về cơ sở hạ tầng và các nguồn lực cần thiết, đặc biệt là hồi sức tích cực. Tập trung mở rộng hoạt động khám chữa bệnh từ xa.

- Đổi mới công tác dân số, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số phát triển, chú trọng giải quyết toàn diện và đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác đào tạo, chú trọng tới nâng cao năng lực thực hành. Đổi mới việc thi, cấp chứng chỉ hành nghề phù hợp với thông lệ quốc tế; đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng Y khoa quốc gia. Đổi mới cơ chế phân phối, cơ chế mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế. Đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, phòng bệnh, khám chữa bệnh. Mở rộng phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế cho các dịch vụ ngoại trú tại y tế tuyến xã, phường, dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng, tại nhà. Tăng cường kiểm soát, giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp luật pháp.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, đẩy mạnh các hành động đa ngành trong chăm sóc sức khỏe.

5. Về việc cử tri kiến nghị sau thời điểm dịch bệnh Covid-19, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc tiêu cực trong ngành y tế, đặc biệt trong việc đấu thầu mua sắm thuốc men, trang thiết bị y tế và đã có xử lý thích đáng, mang tính răn đe cao như vụ việc tại Công ty Việt Á. Tuy nhiên, chính sách đấu thầu thuốc và thiết bị y tế đang rất phức tạp và nhiều công đoạn và tâm lý e ngại, “sợ sai” dẫn đến hiện các cơ sở y tế công lập đang thiếu thuốc điều trị, trang bị, vật tư cho y tế, người dân phải đến cơ sở y tế tư nhân với mức phí điều trị rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến các bệnh nhân nghèo, bệnh nhân sử dụng bảo hiểm y tế. Cử tri kiến Bộ Y tế điều chỉnh chính sách đấu thấu, đấu giá trong ngành y tế để khuyến khích ngành y tế vượt qua khó khăn, đẩy mạnh chống tiêu cực lãng phí hài hòa với kêu gọi nguồn lực xã hội đầu tư vào ngành y tế, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân

- Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập để cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Thông tư cần phải tuân thủ theo các đúng các quy định của pháp luật hiện hành: Luật Đấu thầu và Luật Dược và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi và đang trong giai đoạn hoàn thiện để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét vào kỳ họp tới.

6. Về việc cử tri kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục (1) quan tâm củng cố hệ thống y tế cơ sở. Đồng thời, có chính sách đãi ngộ cho đội ngũ y tế ở cơ sở. (2) Kiến nghị về việc ngành y tế và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm đầu tư y tế cộng đồng, y tế dự phòng, đặc biệt là các trạm y tế, trung tâm y tế cấp quận, huyện; quan tâm củng cố, đầu tư, nâng cao năng lực cho mạng lưới y tế cơ sở; quan tâm hơn về cơ chế, chính sách cho các nhân viên y tế, đặc biệt nhân viên y tế phường, xã, ưu tiên công tác đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn để tuyến y tế cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; có cơ chế cho các trạm y tế thực hiện xã hội hóa trong thời gian tới. (3) Về việc cử tri kiến nghị Bộ Y tế cần có biện pháp hỗ trợ, động viên ngành y tế khắc phục khó khăn sau đại dịch, tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

6.1. Quan tâm củng cố hệ thống y tế cơ sở

- Việc đầu tư, nâng cao năng lực cho y tế cơ sở, y tế dự phòng, trước hết thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương theo các chính sách của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngày 05/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2348/QĐ-TTg, trong đó đã quy định: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí ngân sách địa phương (cả chi đầu tư và chi sự nghiệp) cho Đề án, ưu tiên phân bổ kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương, Chương trình mục tiêu y tế - dân số và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện Đề án. Bảo đảm đủ nhân lực, nguồn tài chính cho hoạt động của y tế cơ sở; xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách, chế độ để thu hút bác sỹ về làm việc tại tuyến y tế cơ sở.

- Ngày 30/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Chương trình phân bổ gần 14.000 tỷ đồng cho ngành Y tế để đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hoá hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh của các Viện nghiên cứu, Bệnh viện cấp trung ương gắn với đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, sản xuất vắc xin trong nước, thuốc điều trị COVID-19. Bộ Y tế đã tổng hợp nhu cầu của các địa phương, đơn vị và báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện việc phân bổ nguồn lực của Chương trình.

- Bộ Y tế cũng đã đề xuất Chính phủ triển khai các nguồn lực đầu tư từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; tiếp tục triển khai các dự án đầu tư cho y tế cơ sở từ nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

- Giải pháp về y tế cơ sở được đặt ra trong thời gian tới:

(1) Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng: Hiện nay, Bộ Y tế đã và đang nỗ lực huy động các nguồn lực đầu tư cho y tế cơ sở, triển khai một số chương trình, dự án lớn[4] nhằm tăng cường đầu tư toàn diện cho tuyến y tế cơ sở trong thời gian tới; trong đó đề xuất đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế cho các bệnh viện, trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã; triển khai các nguồn lực đầu tư từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; các dự án đầu tư cho y tế cơ sở nguồn vốn vay WB, ADB.

(2) Sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy của y tế cơ sở theo hướng không theo địa bàn hành chính mà theo cụm dân cư để gần dân, người dân dễ tiếp cận hơn.

(3) Tăng cường chính sách đãi ngộ: Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành chế độ phụ cấp đãi ngộ phù hợp hơn cho cán bộ y tế y tế cơ sở.

(4) Nâng cao chất lượng chuyên môn: Tăng cường nhân lực cho bệnh viện, trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã, đặc biệt là vùng đô thị có mật độ dân số lớn; đổi mới chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, luân phiên cán bộ từ tuyến trên cho y tế cơ sở, trong đó chú trọng các kỹ năng sơ cấp cứu, điều trị hô hấp, các bệnh thông thường, quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, không để bị động, lúng túng trong tình huống dịch bệnh bùng phát.

(5) Đổi mới cơ chế tài chính; tăng định mức phân bổ ngân sách cho y tế cơ sở; hoàn thiện và triển khai đầy đủ gói dịch vụ y tế cơ bản cho y tế cơ sở được bảo hiểm y tế thanh toán; gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe do ngân sách nhà nước chi trả; thực hiện thanh toán bảo hiểm y tế theo định suất. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư cho y tế cơ sở; đẩy mạnh quản lý một số bệnh không lây nhiễm tại y tế cơ sở.

(6) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống thông tin y tế đảm bảo tính kết nối, liên thông, tích hợp để quản lý y tế cơ sở, khám chữa bệnh từ xa, quản lý sức khỏe người dân.

6.2. Chính sách đãi ngộ cho đội ngũ y tế ở cơ sở

- Hiện nay, chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã được Chính phủ, các Bộ ngành quy định chi tiết tại các Nghị định, Thông tư[5]. Ngoài ra, công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, nhất là hệ thống y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được hưởng (1) Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề; (2) Chế độ phụ cấp đặc thù và chế độ phụ cấp chống dịch[6].

- Cán bộ, viên chức y tế, cán bộ quân y đang công tác tại các cơ sở y tế thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức cao nhất là 70% mức lương theo ngạch bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương theo ngạch hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Bên cạnh đó trong thời gian công tác, nhân viên y tế thôn, bản được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 0,3 và 0,5 so với mức lương tối thiểu chung[7].

- Ngoài ra trong thời gian dịch COVID-19, để kịp thời động viên cán bộ, viên chức y tế tham gia phòng chống dịch, Bộ Y tế đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành các Nghị quyết: quy định một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19; chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19; quy định chế độ chống dịch cho các tình nguyện viên; các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV[8].

- Trên cơ sở tương quan như các ngành nghề khác (giáo dục, thanh tra,...), Bộ Y tế đã đề nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo tiền lương nhà nước và Bộ Nội vụ cho thực hiện: (i) Phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, viên chức y tế tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa được thực hiện. (ii) Chức danh Bác sĩ, Bác sĩ Y học dự phòng, Dược sĩ đề nghị xếp lương bậc 2 vì Theo quy định tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam thì việc đào tạo ngành Y trong 4 năm đạt được trình độ tương đương bậc 6 (Cử nhân), kết thúc 6 năm đạt trình độ tương đương bậc 7 (Thạc sĩ), kết thúc 3 năm chuyên khoa tương đương bậc 8 (Tiến sĩ).

- Bộ Y tế đã trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, trong đó đề nghị áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với viên chức làm chuyên môn y tế dự phòng, y tế cơ sở; hiện nay đang trình các cơ quan có thẩm quyền để ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Tiếp tục quan tâm đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ ngành Y tế, cụ thể:

+ Nâng cao năng lực cho hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở để thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở.

+ Tiếp tục thực hiện đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ y tế; có các chính sách đủ mạnh để khuyến khích người có trình độ chuyên môn làm việc tại y tế cơ sở, các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và trong lĩnh vực y tế dự phòng” theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

7. Về việc cử tri kiến nghị Bộ Y tế sớm thí điểm mô hình quản lý bệnh viện theo phương thức mới đối với các đơn vị tự chủ tài chính, thay vì chỉ có Ban giám đốc, cần có thêm Hội đồng quản lý gồm các nhà chuyên môn của nhiều lĩnh vực để hạn chế sai sót.

- Ngày 19/5/2019, Bộ Y tế đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về thí điểm tự chủ của 04 bệnh viện thuộc Bộ Y tế gồm các Bệnh viện: Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện K. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định thành lập Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, thời gian thí điểm là 02 năm.

- Hiện nay, Bộ Y tế đang thực hiện đánh giá việc triển khai, thực hiện Nghị
quyết số 33/NQ-CP ngày 19/5/2019 của Chính phủ nêu trên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về việc cử tri kiến nghị hiện nay đại đa số người dân rất đồng tình và ủng hộ các chủ trương phòng chống dịch bệnh của Đảng, Nhà nước, rất phấn khởi về chủ trương tiêm vaccine liều bổ sung (mũi 4) cho các đối tượng tuyến đầu, đặc biệt là ưu tiên cho người trên 50 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên qua thực tế ghi nhận tại các điểm tiêm nhận thấy lượng người tự nguyện đăng ký tiêm vắc- xin rất thấp so với trước đây. Qua đó cho thấy hiện nay tâm lý người dân còn rất chủ quan, xem nhẹ việc lây nhiễm bệnh, cho rằng dịch Covid-19 hiện nay không còn nguy hiểm, chính điều này là một trong những nguyên nhân bùng phát dịch trở lại khi có biến chủng mới hoặc những điều kiện thuận lợi khác cho virus phát triển. Do đó, đề nghị Chính phủ có chỉ đạo kiên quyết hơn, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức động viên người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đến nay, Bộ Y tế đã ban hành đầy đủ hướng dẫn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng và đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện[9]; thành lập các đoàn kiểm gia, giám sát hỗ trợ địa phương để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng, trong đó có trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi. Bộ Y tế đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức tiếp nhận vắc xin và tiêm chủng cho trẻ em đảm bảo an toàn, kịp thời, hiệu quả và thực hiện các nội dung khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, đôn đốc của Bộ Y tế.

Tính đến ngày 09/10/2022, cả nước đã triển khai tiêm được hơn 260 triệu liều vắc xin phòng COVID-19, với tỷ lệ bao phủ liều cơ bản ở người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%, tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 ở người từ 18 tuổi trở lên đạt 77,9% và 78,7%; tỷ lệ tiêm mũi 3 ở trẻ từ 12-17 tuổi là 58,7%; tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 88,9%, mũi 2 đạt 62%.

9. Về việc cử tri kiến nghị Bộ Y tế có chính sách tạo điều kiện cho giới tu sĩ Phật giáo được thi vào các trường y khoa nhiều hơn để góp sức chăm lo sức khỏe cho cộng đồng.

Bộ Y tế hoan nghênh việc giới tu sĩ Phật giáo tham gia thi vào các trường y khoa nhiều hơn nhằm góp phần chăm lo sức khoẻ cho cộng đồng, tuy nhiên phải đáp ứng được các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên đây là nội dung trả lời đối với kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến lĩnh vực y tế, Bộ Y tế trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội để thông tin tới cử tri.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

[1] Luật Quảng cáo số 16/2012/QH1; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo; Thông tư số 09/2015/TT – BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

[2] Công văn số 270/YDCT-QLHN ngày 24/12/2020 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực y dược cổ truyền: Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về hoạt động hành nghề y dược cổ truyền, công tác quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh YHCT; Công văn số 3780/BYT-YDCT ngày 07/5/2021 gửi Bộ Thông tin và truyền thông về phối hợp, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng thuốc cổ truyền; Công văn số 1013/YDCT-QLHN ngày 24/12/2020 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực y dược cổ truyền.

[3] - Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Tổng kết tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 và xây dựng Chiến lược đến năm 2030; Lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030; Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.

[4](1) Đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho các bệnh viện, trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã với tổng kinh phí dự kiến là 8.845 tỉ đồng.

(2) Chương trình MTQG về phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025: Tổng kinh phí cho y tế dự kiến là 2.093,181 tỉ đồng (ngân sách trung ương: 1.496,692 tỉ đồng, gồm 455,433 tỉ đồng vốn đầu tư và 1.041,259 tỉ đồng vốn sự nghiệp; ngân sách địa phương: 596,489 tỉ đồng) để tăng cường công tác y tế cơ sở, cải thiện sức khỏe người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

(3) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 2.050 tỉ đồng (tương đương 88,6 triệu USD) vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á; vốn trong nước đầu tư cho các địa phương thực hiện Chương trình, trong đó có nội dung tăng cường chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở, đầu tư xây mới 294 trạm y tế xã: 1.192 tỷ đồng; nâng cấp, cải tạo sửa chữa 260 trạm y tế xã: 321,2 tỷ đồng.

(4) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Tổng kinh phí dự kiến 2.000 tỷ đồng (ngân sách trung ương: 1.000 tỷ đồng vốn sự nghiệp; ngân sách địa phương: 500 tỷ đồng vốn sự nghiệp; Vốn huy động hợp pháp khác: 500 tỷ đồng) để cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và trẻ em sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

(5) Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở nguồn vốn WB với tổng vốn 126,25 triệu USD để đầu tư cho 13 tỉnh (trong đó có tỉnh Quảng Ngãi, đầu tư xây mới 133 trạm y tế xã: 525,7 tỷ đồng; nâng cấp, cải tạo sửa chữa 308 trạm y tế xã: 477,7 tỷ đồng; nâng cấp, cải tạo sửa chữa 12 trung tâm y tế huyện: 137,3 tỷ đồng.

 

[5] Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013; Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21/7/2016; Các Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019; Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011; Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019; Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013; Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005; Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013; Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ.

[6] Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011; Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC. Tỷ lệ % gồm 6 mức: 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% trên mức lương ngạch (chức danh nghề nghiệp), bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên (nếu có). Cán bộ công tác tại các trạm y tế xã, tùy thuộc vào vị trí việc làm, công việc được cấp có thẩm quyền giao được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cao nhất bằng 40% trên mức lương ngạch (chức danh nghề nghiệp).

[7] Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009; Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013.

[8] Nghị quyết 37/NQ-CP (thực hiện trong thời gian từ 29/3/2020 đến 08/02/2021); Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 quy định các mức phụ cấp theo 03 mức 300.000 đồng/người/ngày, mức 200.000 đồng/người/ngày, mức 150.000 đồng/người/ngày tương ứng với các đối tượng; Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 quy định Học sinh, sinh viên các trường ...được hỗ trợ tiền ăn và chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt là 120.000 đồng/người/ngày và chế độ phụ cấp tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 miễn phí được 7.500 đồng/mũi tiêm/kíp tiêm chủng; Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ.

[9] Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID- 19; Công văn số 4968/BYT-DP ngày 13/9/2022 tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.


Thăm dò ý kiến