Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng

11/11/2022 | 15:59 PM

 | 

Kính gửi:     Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

 

Bộ Y tế nhận được công văn số 685/BDN ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng.

Bộ Y tế xin trả lời đối với từng kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Y tế, cụ thể như sau:

1. Đề nghị trình Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ như sau: “Mức hưởng phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng và viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và Bệnh viện đa khoa tuyến huyện”.

Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, nâng mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức y tế, thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và Bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Hiện nay, Bộ Y tế đang tiếp thu hoàn thiện dự thảo Nghị định trên để trình Chính phủ ban hành.

2. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét có chính sách quan tâm, trợ giúp các đối tượng bị mắc bệnh hiểm nghèo như: ung thư, suy thận mãn phải chạy thận nhân tạo, xơ gan giai đoạn mất bù, suy tim độ 4... có hoàn cảnh khó khăn, không có nguồn thu nhập ổn định, hàng tháng được cấp thẻ bảo hiểm y tế để hỗ trợ phần nào khó khăn khi phải chữa bệnh thường xuyên.

Bộ Y tế xin chia sẻ các khó khăn đối với những người mắc các bệnh hiểm nghèo, điều trị dài ngày, chi phí lớn. Thời gian vừa qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách xã hội, bảo trợ xã hội, trợ giúp xã hội và bảo hiểm y tế cho nhân dân, đặc biệt cho người nghèo, vùng nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Nhà nước đã đóng bảo hiểm y tế cho người nghèo và hỗ trợ đóng cho người cận nghèo và ưu tiên mức hưởng cho các đối tượng này.

Ngoài ra dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã có quy định về chính sách ưu đãi tại Điều 4: “Ưu tiên bố trí ngân sách cho khám bệnh, chữa bệnh đối với người có công với cách mạng, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người nhiễm HIV/AIDS, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.” Bên cạnh đó, Điều 95 dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã có quy định về Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh để hỗ trợ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Theo Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội, dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua vào Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Trên đây là nội dung trả lời đối với kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng liên quan đến lĩnh vực y tế, Bộ Y tế trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội để thông tin tới cử tri.

Xin trân trọng cảm ơn./.


Thăm dò ý kiến