Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh

11/11/2022 | 16:00 PM

 | 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh

 

Bộ Y tế nhận được công văn số 685/BDN ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh với nội dung: “Đề nghị cần có chính sách thỏa đáng đối với lực lượng y tế để an tâm công tác, nhất là thời điểm cao điểm phòng, chống dịch bệnh;… theo Kết luận 25 của Bộ Chính trị ngày 30/12/2021”

Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị và rà soát các văn bản liên quan, Bộ Y tế xin trả lời như sau:

- Hiện nay, chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã được Chính phủ, các Bộ ngành quy định chi tiết tại các Nghị định, Thông tư[1]. Ngoài ra, công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, nhất là hệ thống y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được hưởng (1) Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề; (2) Chế độ phụ cấp đặc thù và chế độ phụ cấp chống dịch[2].

- Cán bộ, viên chức y tế, cán bộ quân y đang công tác tại các cơ sở y tế thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức cao nhất là 70% mức lương theo ngạch bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương theo ngạch hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Trong thời gian công tác, nhân viên y tế thôn, bản được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 0,3 và 0,5 so với mức lương tối thiểu chung[3].

- Ngoài ra trong thời gian dịch COVID-19, để kịp thời động viên cán bộ, viên chức y tế tham gia phòng chống dịch, Bộ Y tế đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành các Nghị quyết: quy định một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19; chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19; quy định chế độ chống dịch cho các tình nguyện viên; các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV[4].

- Trên cơ sở tương quan như các ngành nghề khác (giáo dục, thanh tra,...), Bộ Y tế đã đề nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo tiền lương nhà nước và Bộ Nội vụ cho thực hiện: (i) Phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, viên chức y tế tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa được thực hiện. (ii) Chức danh Bác sĩ, Bác sĩ Y học dự phòng, Dược sĩ đề nghị xếp lương bậc 2 vì Theo quy định tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam thì việc đào tạo ngành Y trong 4 năm đạt được trình độ tương đương bậc 6 (Cử nhân), kết thúc 6 năm đạt trình độ tương đương bậc 7 (Thạc sĩ), kết thúc 3 năm chuyên khoa tương đương bậc 8 (Tiến sĩ).

- Bên cạnh đó Bộ Y tế đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, nâng mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức y tế, thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và Bệnh viện đa khoa tuyến huyện.

- Trên tinh thần thực hiện đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ y tế; có các chính sách đủ mạnh để khuyến khích người có trình độ chuyên môn làm việc tại y tế cơ sở, các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và trong lĩnh vực y tế dự phòng” theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Trên đây là nội dung trả lời đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh liên quan đến lĩnh vực y tế, Bộ Y tế trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội để thông tin tới cử tri.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

[1] Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013; Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21/7/2016; Các Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019; Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011; Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019; Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013; Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005; Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013; Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ.

[2] Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011; Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC. Tỷ lệ % gồm 6 mức: 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% trên mức lương ngạch (chức danh nghề nghiệp), bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên (nếu có). Cán bộ công tác tại các trạm y tế xã, tùy thuộc vào vị trí việc làm, công việc được cấp có thẩm quyền giao được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cao nhất bằng 40% trên mức lương ngạch (chức danh nghề nghiệp).

[3] Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009; Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013.

[4] Nghị quyết 37/NQ-CP (thực hiện trong thời gian từ 29/3/2020 đến 08/02/2021); Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 quy định các mức phụ cấp theo 03 mức 300.000 đồng/người/ngày, mức 200.000 đồng/người/ngày, mức 150.000 đồng/người/ngày tương ứng với các đối tượng; Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 quy định Học sinh, sinh viên các trường ...được hỗ trợ tiền ăn và chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt là 120.000 đồng/người/ngày và chế độ phụ cấp tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 miễn phí được 7.500 đồng/mũi tiêm/kíp tiêm chủng; Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ.


Thăm dò ý kiến