Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 09/2019/TT-BYT (Thông tư số 09) ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế, người bệnh có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp trong trường hợp không xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại. Nhưng quy định này chưa phù hợp và không nhất quán với các quy định tại khoản 3, khoản 6, Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (Nghị định số 146) ngày 17/10/2018 của Chính phủ và Điều 28 Luật BHYT là phải xuất trình giấy tờ. Đề nghị Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 09 cho phù hợp và nhất quán với các quy định tại khoản 3, khoản 6 Điều 15 Nghị định số 146 và Điều 28 Luật BHYT (Tây Ninh).

28/05/2020 | 08:29 AM

 | 

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 09/2019/TT-BYT (Thông tư số 09) ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế, người bệnh có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp trong trường hợp không xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại. Nhưng quy định này chưa phù hợp và không nhất quán với các quy định tại khoản 3, khoản 6, Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (Nghị định số 146) ngày 17/10/2018 của Chính phủ và Điều 28 Luật BHYT là phải xuất trình giấy tờ. Đề nghị Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 09 cho phù hợp và nhất quán với các quy định tại khoản 3, khoản 6 Điều 15 Nghị định số 146 và Điều 28 Luật BHYT (Tây Ninh).

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Điều 28 Luật bảo hiểm y tế quy định người bệnh được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế ngay tại cơ sở khám chữa bệnh khi đi khám chữa bệnh theo đúng thủ tục khám bệnh, chữa bệnh.Điểm b, khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm y tế quy định tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ trong trường hợp khám bệnh chữa bệnh không đúng quy định tại điều 28 của Luật bảo hiểm y tế.

Xuất phát từ thực tiễn về một số trường hợp không kịp trình thẻ ngay khi chuyển viện trong ngày vì tình trạng cấp cứu và trường hợp người bệnh bị mất thẻ mà chưa kịp làm thủ tục cấp lại; Căn cứ vào Điểm c, Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trường hợp cấp cứu mà ra viện hoặc chuyển viện trong ngày hoặc tử vong, trường hợp mất thẻ bảo hiểm y tế được thanh toán trực tiếp với Cơ quan Bảo hiểm xã hội là đúng quy định và đúng thẩm quyền. Quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, bảo đảm nguyên tắc về an sinh xã hội của chính sách bảo hiểm y tế.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến