Tại Điểm a, Khoản 3, Điều 12 của Luật BHYT hợp nhất số 01/VBHN-VPQH, ngày 10/7/2014 quy định “Người có công với cách mạng, cựu chiến binh” thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng, nhưng Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định Cựu chiến binh thuộc Khoản 4, Điều 3 (mã 2 được hưởng 100% chi phí) còn người tham gia kháng chiến và bảo vệ tổ quốc thuộc Khoản 5, Điều 3 (mã 4 được hưởng 80% chi phí, trừ những người được tặng thưởng huân huy chương kháng chiến vẫn được mã 2 hưởng 100% chi phí). Cử tri Kiên Giang đề nghị Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ cho phù hợp với điều khoản luật nêu trên (Kiên Giang).

28/05/2020 | 08:30 AM

 | 

Tại Điểm a, Khoản 3, Điều 12 của Luật BHYT hợp nhất số 01/VBHN-VPQH, ngày 10/7/2014 quy định “Người có công với cách mạng, cựu chiến binh” thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng, nhưng Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định Cựu chiến binh thuộc Khoản 4, Điều 3 (mã 2 được hưởng 100% chi phí) còn người tham gia kháng chiến và bảo vệ tổ quốc thuộc Khoản 5, Điều 3 (mã 4 được hưởng 80% chi phí, trừ những người được tặng thưởng huân huy chương kháng chiến vẫn được mã 2 hưởng 100% chi phí). Cử tri Kiên Giang đề nghị Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ cho phù hợp với điều khoản luật nêu trên (Kiên Giang).

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật bảo hiểm y tế quy định, đối với người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc quy định tại Khoản 5, Điều 3, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ (có mã đối tượng KC) nhưng không phải là đối tượng cựu chiến binh quy định tại Khoản 4, Điều 3, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

Theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thìQuỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và có số tiền chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, nhằm bảo đảm quyền lợi cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ đề xuất với Chính phủ xem xét khi tiến hành xây dựng Luật bảo hiểm y tế sửa đổi. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề nghị cử tri kiến nghị nội dung này tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về người có công để cơ quan này báo cáo xin ý kiến Chính phủ về các chế độ cho nhóm đối tượng cựu chiến binh.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến