Kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi đến chế độ, chính sách tiền lương, đãi ngộ, thu hút đối với đội ngũ Y, Bác sĩ. Vì hiện nay, mức lương khởi điểm của Bác sĩ ra trường (thời gian đào tạo 6 năm) cũng hưởng hệ số 2,34 như các ngành khác có thời gian đào tạo chỉ từ 4 - 5 năm là chưa phù hợp, đồng thời các chế độ chính sách khác như thâm niên nghề, chế độ đãi ngộ, chính sách thu hút cũng chưa đảm bảo để đãi ngộ Bác sĩ yên tâm công tác lại các bệnh viện công lập (Bình Thuận);

28/05/2020 | 08:34 AM

 | 

Kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi đến chế độ, chính sách tiền lương, đãi ngộ, thu hút đối với đội ngũ Y, Bác sĩ. Vì hiện nay, mức lương khởi điểm của Bác sĩ ra trường (thời gian đào tạo 6 năm) cũng hưởng hệ số 2,34 như các ngành khác có thời gian đào tạo chỉ từ 4 - 5 năm là chưa phù hợp, đồng thời các chế độ chính sách khác như thâm niên nghề, chế độ đãi ngộ, chính sách thu hút cũng chưa đảm bảo để đãi ngộ Bác sĩ yên tâm công tác lại các bệnh viện công lập (Bình Thuận);

Sửa đổi Khoản 6, Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP theo hướng đối tượng áp dụng mức phụ cấp 20% bao gồm công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung, viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học (gồm mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng) (Hà Tĩnh);

Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC theo hướng các đối tượng đi học tập trong nước, nước ngoài liên tục trên 3 tháng, nếu học tập chuyên môn y, có tham gia thực tập, khám chữa bệnh tại các cơ sở thực hành thì vẫn được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề y (Hà Tĩnh);

Cử tri cho rằng việc đào tạo bác sĩ tốn nhiều thời gian hơn so với một số ngành, nghề khác như: giáo viên.... Do đó, cử tri kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu trình Chính phủ xem xét xây dựng thang bảng lương khởi điểm của bác sĩ cao hơn một số ngành nghề khác; tập trung chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh; tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kiểm soát, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; bổ sung danh mục thuốc điều trị chữa bệnh phụ khoa được bảo hiểm y tế chi trả (Bình Định).

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Ngày 06/9/2018, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 8476/VPCP-KTTH về việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW trong đó nêu rõ“Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành”.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của cử tri và đã đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách tiền lương khi xây dựng Báo cáo đề xuất thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến