Cử tri tiếp tục đề nghị Trung ương xem xét thông tuyến khám chữa bệnh BHYT trong cả nước (không phân biệt tỉnh, huyện, thành phố) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong điều trị bệnh, tránh nhiều thủ tục rườm rà (Long An)

06/04/2021 | 15:04 PM

 | 

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Hiện nay, việc “thông tuyến” khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được triển khai trên toàn quốc, không phân biệt tỉnh, huyện, trong đó, từ ngày 01/01/2016 người dân được quyền đi khám chữa bệnh thông tuyến tại bệnh viện huyện trên toàn quốc (đối với cả điều trị nội trú và điều trị ngoại trú). Từ ngày 01/01/2021 người dân được quyền đi khám chữa bệnh thông tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trên toàn quốc (đối với điều trị nội trú)… theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế.

Trước đây, nhiều người còn ngại khi tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vì thủ tục rườm rà, mất nhiều thời gian. Bởi lẽ, nếu muốn được hưởng tỷ lệ thanh toán cao nhất, người bệnh phải xin giấy giới thiệu từ tuyến dưới để được khám chữa bệnh hưởng bảo hiểm y tế ở bệnh viện tuyến tỉnh. Tuy nhiên với các quy định này, chính sách bảo hiểm y tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, có thẻ bảo hiểm y tế, không cần giấy chuyển viện mà vẫn được khám chữa bệnh và được bảo đảm quyền lợi tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tương đương trên toàn quốc, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng (như đúng tuyến). Điều này vừa đảm bảo được tính kịp thời để chữa trị cũng như giảm bớt thủ tục giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức.

 


Thăm dò ý kiến