Tin tức về Chương trình phát triển Vắc xin phòng bệnh cho người

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin Sởi đạt tiêu chuẩn tiền thẩm định của Tổ chức Y tế Thế giới WHO

Thứ Hai, ngày 13/12/2021 02:05

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia: Nghiên cứu sản xuất 11 vắc xin mẫu chuẩn quốc gia dùng cho kiểm định vắc xin thuộc Chương trình sản phẩm quốc gia vắc xin phòng bệnh cho người

Thứ Ba, ngày 01/06/2021 02:00

Thông tin thực hiện nhiệm vụ quốc gia:

Thứ Tư, ngày 03/02/2021 09:00

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin Viêm não Nhật Bản trên tế bào Vero

Thứ Tư, ngày 03/02/2021 08:45

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia

Thứ Bẩy, ngày 12/12/2020 08:17

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia

Chủ Nhật, ngày 15/11/2020 09:56

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia

Thứ Sáu, ngày 04/10/2019 08:46

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia

Thứ Năm, ngày 09/05/2019 09:28

Thăm dò ý kiến