Thông báo số 116/TB-BYT ngày 31/01/2020 về trường hợp bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Thanh Hóa.

31/01/2020 | 15:00 PM

 | 

Thông báo số 116/TB-BYT ngày 31/01/2020 về trường hợp bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung Thông báo.