Hướng dẫn chuyên môn

Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả"

Thứ Sáu, ngày 20/03/2020 12:05

Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19"

Thứ Hai, ngày 16/03/2020 11:56

Công văn số 1133/BYT-MT Về việc Hướng dẫn Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động

Thứ Hai, ngày 09/03/2020 11:42

Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)"

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 10:47

Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)"

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 10:41

Quyết định số 343/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)"

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 10:32

Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 Về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 10:54

Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 Về việc ban hành " Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)".

Thứ Ba, ngày 21/01/2020 10:51