Các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước

Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 Về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Sáu, ngày 03/04/2020 07:49

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Ba, ngày 31/03/2020 06:49

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Hai, ngày 30/03/2020 12:00

Thông báo số 133/TB-VPCP về việc Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với 5 thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Hai, ngày 29/03/2020 23:43

Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Sáu, ngày 27/03/2020 11:19

CHỈ THỊ số 13/CT-TTg Về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Thứ Tư, ngày 11/03/2020 04:33

CHỈ THỊ 11/CT-TTg VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19

Thứ Tư, ngày 04/03/2020 07:42

Công văn 164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra

Thứ Hai, ngày 03/02/2020 10:04

Công văn số 716/VPCP-KGVX ngày 02/02/2020 về việc xin ý kiến chỉ đạo cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch nCoV

Chủ Nhật, ngày 02/02/2020 09:30

CÔNG ĐIỆN Số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Chủ Nhật, ngày 02/02/2020 09:21

Quyết định 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra.

Thứ Bẩy, ngày 01/02/2020 09:13

Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 08:58

Quyết định số 170/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Thứ Năm, ngày 30/01/2020 08:44

Công văn Số: 79-CV/TW V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra

Thứ Tư, ngày 29/01/2020 08:05

CHỈ THỊ Số 05/CT-TTg Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Thứ Ba, ngày 28/01/2020 08:18

Công điện 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Thứ Năm, ngày 23/01/2020 08:33