Quyết định số 648/QĐ-BYT ngày 26/02/2020 Về việc Công bố hết dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

26/02/2020 | 14:46 PM

 | 

Quyết định số 648/QĐ-BYT ngày 26/02/2020 Về việc Công bố hết dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung Quyết định